Master, 2-årig

Master i helsevitenskap

– Jobbmuligheter

Med en mastergrad i helsevitenskap kvalifiserer du for en rekke interessante stillinger.

Tidligere studenter har for eksempel:

  • lederstillinger (faglige og administrative) i helse- og omsorgsinstitusjoner
  • forsknings- og utredningsstillinger innenfor universitets- og høgskolesystemet
  • planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune
  • fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesentra

Noen blir også doktorgradsstipendiater.

Karrieretjenesten for studenter ved NTNU kan gi deg gode råd når det gjelder overgangen fra studier til arbeidsliv. de arrangerer jobbsøkerkurs, kurs i intervjuteknikk

Studenterfaringer

«Masterstudiet i helsevitenskap ved institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap har vært til stor inspirasjon og nytte. Etter mange år i klinisk helsearbeid var det svært interessant å få anledning til å reflektere sammen med andre rundt felles og ulike erfaringer med helsevesenet. Ikke minst var forelesninger og litteratur som satt søkelyset på den større samfunnsmessige sammenhengen mange av utfordringene helsevesenet, og enkeltmennesker, står midt oppe i både tankevekkende og opplysende. Jeg fikk satt egen yrkespraksis i perspektiv, og utviklet min evne til analytisk tenkning.»

  - Sylvia Söderström

Les mer