Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

– Utenlandsopphold


Som student har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. Dette er spesielt relevant i forbindelse med innsamling av data til masteroppgaven. Du vil få nærmere informasjon om hvilke valgmuligheter som finnes etter oppstart.