Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

– Studiets oppbygning


Master i helseledelse er et samlingsbasert deltidsstudium på 120 studiepoeng, og går over 3,5 år. Studieprogrammet tilbys som fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Alle emner, med unntak av Ledelse i helse- og sosialtjenestene (30 STP), tilbys ved NTNU i Ålesund.

Obligatoriske emner og studiested

Masterprogrammet inneholder kun obligatoriske emner, slik som vist i tabellen under. Se også den fullstendige studieplanen nederst på denne siden.

Etter Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning kapittel 4, skal du sikres studieopphold av et visst omfang ved minst to av de tre samarbeidende institusjonene. Dette kravet innfris ved at emnet Ledelse i helse- og sosialtjenestene (LIHS), alternerer annethvert år mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Undervisningen som tilbys i første studieår vil bli gitt sekvensielt.

Semester Emnetittel Studiepoeng Studisted Deltid/fulltid
1 (høst) Pasientsikkerhet og ledelse 7,5 Ålesund Deltid
Bærekraftig helseledelse 7,5 Ålesund Deltid
2 (vår) Makt, myndiggjøring og medarbeiderskap 7,5 Ålesund Deltid
Samarbeidsdrevet innovasjon 7,5 Ålesund Deltid
3 (høst) og 4 (vår) Ledelse i helse- og sosialtjenesten 30 Molde eller Volda Deltid
5 (høst) Samfunnsvitenskapelige metoder 15 Ålesund Deltid
6 (vår) og 7 (høst) Masteroppgave i helseledelse 45 Molde, Volda eller Ålesund Deltid vår, fulltid høst

Organisering av undervisningen

  • Emnene på 7,5 studiepoeng i første studieår har 2 x 2 dagers samlinger, som avsluttes med eksamen før oppstart av påfølgende emne.
  • Ledelse i helse- og sosialtjenestene (30 studiepoeng) har 8 x 2 dagers samlinger.
  • Samfunnsvitenskapelige metoder (15 studiepoeng) har 4 x 2 dagers samlinger.

Ved oppstart og gjennomføring av masteroppgaven har du kontakt med tildelt veileder i Molde, Volda eller Ålesund.

Mens øvrige deler av masterprogrammet er på deltid, så er siste semester på fulltid.

Har du tatt LIHS tidligere?

Hvis du har tatt Ledelse i helse- og sosialtjenstene (LIHS) fra før, kan du ta Samfunnsvitenskapelige metoder allerede fra høsten 2021, og starte på masteroppgaven i påfølgende semester (våren 2022). Våren 2022 blir det arrangert en todagerssamling i forbindelse med oppstart av masteroppgaven.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan