Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

– Om helseledelse


Kompetanse innen helseledelse er etterspurt av myndigheter og arbeidsgivere i helse- og sosialtjenestene. Master i helseledelse skal gjøre deg rustet for lederrollen som kreves i tjenestene i dag.

Helse- og sosialtjenestene står ovenfor et endringspress, og det stilles sterkere krav til blant annet samhandling og kontekstforståelse, bærekraftig ledelse, myndiggjøring av brukere, pasienter og ansatte, innovasjon og pasientsikkerhet. Utdanningen skal gi deg forståelse for de store utfordringene som tjenestene står i, og vil møte i fremtiden.

Master i helseledelse egner seg for deg som ønsker å:

  • bli leder, eller utvikle egen lederkompetanse
  • lede fagutvikling og innovasjon, og ta initiativ til praksisnær forskningsaktivitet i egen virksomhet
  • forstå sammenhenger mellom organisatoriske forhold og egen lederrolle
  • bidra aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner
  • å aktivt gå inn i lederrollen, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser

Hvorfor velge master i helseledelse?

Som masterstudent får du tilgang til et stort fagmiljø innen helseledelse ved NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Du vil møte forelesere og veiledere med lang undervisnings- og forskningserfaring, og selv få muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Våre undervisere og forskere er flittig brukt som gjesteforelesere og eksperter. Det sikrer deg en helselederutdanning som hele tiden følger utviklingen i fagområdet.

Vi har utdannet helseledere siden 2003, men da som et videreutdanningstilbud på masternivå. Nå utvider vi til en master, som skal oppleves praksisnær og relevant for deg som jobber i helse- og sosialtjenestene.

Masterprogrammet tilbys som en fellesgrad som NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda samarbeider om. Du kan ta mastergraden på deltid over 3,5 år.


Undervisningsuker høsten 2020

Undervisningsuker høsten 2020

Undervisningen foregår hovedsakelig i samlinger.

Undervisningsuker for første studieår i høstsemesteret 2020:

  • Uke 34 (mandag-tirsdag)
  • Uke 38 (mandag-tirsdag)
  • Uke 42 (mandag -tirsdag)
  • Uke 46 (mandag – tirsdag)

Innpassing av LIHS-utdanning

Innpassing av LIHS-utdanning

Har du tidligere gjennomført studiet Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS) ved Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde eller NTNU/Høgskolen i Ålesund, kan du søke innpassing for det andre studieåret i master i helseledelse. Ved innpass kan du derfor fullføre mastergraden i løpet av 2,5 år, istedenfor 3,5 år.

 

Du søker om innpassing etter at du har fått opptak til master i helseledelse.