Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Om studieprogrammet

Helseinformatikk

Målgruppe

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseinformatikk er for helsepersonell og informatikere. Studiet bygger på treårig høyere utdannelse innen helse eller IT og minimum 2 års relevant arbeidserfaring.


Hva er helseinformatikk?

Helseinformatikk = IKT for bedre helse og helsetjeneste.

Informatikk handler om å utvikle metoder og teori for å lage, forstå, evaluere og forbedre IT-systemer. Helseinformatikk favner informatikk for alle nivå, kliniske roller og aktører inklusive pasienter, pårørende og forskere. Det dekker også begreper som eHelse, velferdsteknologi og -informatikk som kan bidra til at eldre og andre med nedsatt funksjonsevne kan klare seg selv lettere i hverdagen. I takt med økende behov for klinisk dokumentasjon og samhandling vil IT få en stadig større rolle i helsevesenet. Gode informasjonssystemer for helsevesenet forutsetter tett dialog mellom flere fag og profesjoner; ledere, bestillere, utviklere og brukere av systemene på alle nivå (ref. blant annet Samhandlingsreformen).


Utdanningens innhold

Vi tilbyr en portefølje av kurs som enten kan tas hver for seg eller bygges opp til en mastergrad i helseinformatikk. Hoveddelen av kursene er felles for alle, og gjennomføres som problem- og prosjektbasert gruppearbeid hvor gruppene settes sammen på tvers av fagbakgrunn. Tema hentes både fra aktuell forskning og som problemstillinger fra deltakernes arbeidsplasser. Noen kurs er forankret i utdanningsbakgrunn. 

Studiets oppbygning

Fagmiljø

Undervisningen gis av erfarne forelesere og forskere fra NTNUs helseinformatikkmiljø tilknyttet Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) og Institutt for datateknologi og informatikk (IDI). Kombinasjonen av deltakernes erfaring og forelesernes forskning sikrer høy relevans og bred innsikt i helseinformatikk både som fag og yrke.

NTNUs miljø for helseinformatikk har i flere år utdannet brobyggere med kunnskap om utfordringer, men også de muligheter som finnes, for både IT- og helsesektoren. Vårt erfaringsbaserte masterprogram utdanner helseinformatikere som er godt rustet til tverrfaglig samarbeid med helsetjenesteutøvere og teknologer.

Karrieremuligheter


Hva lærer du?

Helsesektoren er en stor utfordring for IT- bransjen. Masterprogrammet gir kompetanse og kunnskap i utvikling og konstruksjon, strategi og evaluering, samt innføring og bruk av informasjons- og kunnskapssystemer i helsevesenet. Gjennom å møte og samarbeide med deltakere fra forskjellige fagområder, vil du bli kjent med ulike typer perspektiver og utfordringer. Studiet vil gjøre deg i stand til å bidra til strategiske valg, for metodisk, faglig og teknologisk utvikling i organisasjonen din. Det vil gi deg grundig innsikt i dagens metoder og praksis, og gi deg verktøy til å utvikle løsninger og evne til samarbeid på tvers av profesjon.

Læringsutbytte

Lærer om kroppens system

Bilde: Videreutdanningsstudenter i helseinformatikk

Lærer om kroppens system

Helseinformatikk fører helsepersonell og informatikere nærmere hverandre. Bli med på studiesamling