Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt utdanning har kandidaten:

 • En grunnleggende praktisk og teoretisk forståelse av konstruksjon og virkemåte for moderne informasjonssystemer, ha kunnskap om begreper, metoder og teknikker som er nødvendige for effektive løsninger i helsesektoren.
 • Dyp kunnskap og forståelse for hvordan særtrekkene ved helsesektoren påvirker innføring, bruk og spredning av informasjonsteknologi
 • Grunnleggende kunnskap om informasjonsteknologiske verktøy og -systemer for ulike typer helsearbeidere inkludert klinikere
 • Omfattende kunnskap om, og praktisk erfaring med metoder, verktøy og teknikker for å analysere behov, spesifisere, konstruere og evaluere interaktive helseinformasjonssystemer.
 • Innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi i helsesektoren.
 • Grunnleggende kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i helsesektoren.

Ferdigheter
Etter endt utdanning har kandidaten:

 • Velutviklete ferdigheter i å identifisere, definere og analysere sammensatte informasjonsteknologiske problemer og pasient- og brukerbehov og kunne spesifisere, designe, implementere og evaluere datatekniske løsninger.
 • Gode ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi i helsesektoren.
 • Grunnleggende ferdigheter til å finne frem til og ha faglige forutsetninger for å benytte seg av eksisterende programvare og rammeverk.
 • Grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater.

Generell kompetanse
Etter endt utdanning har kandidaten:

 • Dyp kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger både innenfor og utenfor helsesektoren.
 • Velutviklet kompetanse til å kunne samarbeide effektivt med andre og bidra til tverrfaglig samhandling.
 • Grunnleggende kompetanse til å kunne ta faglig lederskap informasjonsteknologiske prosjekt i helsesektoren.
 • Dyp kompetanse til å kunne fornye og omstille seg faglig, herunder kunne utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ.
 • Grunnleggende kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenseri helsesektoren.