Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Etter fullført master i helseinformatikk har kandidaten:
 • en grunnleggende praktisk og teoretisk forståelse av konstruksjon og virkemåte for moderne informasjonssystemer, ha kunnskap om begreper, metoder og teknikker som er nødvendige for effektive løsninger i helsesektoren.
 • dyp kunnskap og forståelse for hvordan særtrekkene ved helsesektoren påvirker innføring, bruk og spredning av informasjonsteknologi
 • grunnleggende kunnskap om informasjonsteknologiske verktøy og -systemer for ulike typer helsearbeidere inkludert klinikere
 • omfattende kunnskap om, og praktisk erfaring med metoder, verktøy og teknikker for å analysere behov, spesifisere, konstruere og evaluere interaktive helseinformasjonssystemer.
 • innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi i helsesektoren.
 • grunnleggende kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i helsesektoren.

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Etter fullført master i helseinformatikk har kandidaten:
 • velutviklete ferdigheter i å identifisere, definere og analysere sammensatte informasjonsteknologiske problemer og pasient- og brukerbehov og kunne spesifisere, designe, implementere og evaluere datatekniske løsninger.
 • gode ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi i helsesektoren.
 • grunnleggende ferdigheter til å finne frem til og ha faglige forutsetninger for å benytte seg av eksisterende programvare og rammeverk.
 • grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater.

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Etter fullført master i helseinformatikk har kandidaten:
 • dyp kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger både innenfor og utenfor helsesektoren.
 • velutviklet kompetanse til å kunne samarbeide effektivt med andre og bidra til tverrfaglig samhandling.
 • grunnleggende kompetanse til å kunne ta faglig lederskap informasjonsteknologiske prosjekt i helsesektoren.
 • dyp kompetanse til å kunne fornye og omstille seg faglig, herunder kunne utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ.
 • grunnleggende kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenseri helsesektoren.