Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Karrieremuligheter

Helseinformatikk

Med en mastergrad i helseinformatikk vil du ha stor faglig kompetanse innen et svært etterspurt fagområde:


Viktig med en utdannelse som stimulerer tverrfaglig kommunikasjonen mellom helsepersonell og informatikere

- Sigurd From, utdannet sivilingeniør, FoU-direktør DIPS ASA

Sigurd From. Bilde.- Gjennom 20 års arbeid med utvikling av IKT-løsninger for helsevesenet har jeg erfart at god dialog mellom brukere og utvikler er vesentlig for et godt resultat. Jeg synes det derfor er interessant og viktig at vi nå får en utdannelse som stimulerer denne tverrfaglige kommunikasjonen mellom helsepersonell og informatikere gjennom et felles studium. Jeg tror det nye helseinformatikkstudiet vil gi studentene viktig kompetanse og grunnleggende erfaring som kvalifiserer dem til arbeid i vår industri.


Helsevesenet trenger bestillerkompetanse - like mye som IT-sektoren trenger kunnskap om helsevesenet.

- Tor Erling Evjen, utdannet sykepleier, Leder, Enhet for service og internkontroll, Trondheim kommune Helse og Velferd
Tor Egil Evjen. Bilde.- En slik type utdanning er ekstra viktig. Vi snakker om to helt forskjellige verdener som skal kunne kommunisere. Med et slikt studium kan man opprette en arena hvor det er mulig å oversette hverandres språk.

Det viser seg gang på gang at krav som blir oversendt leverandører blir misforstått fordi IT-verdenen ikke har kjennskap til helsevesenet. Vi klarer heller ikke å beskrive godt nok hvilke behov vi har. Det handler om å utvikle "bestillerkompetanse" som gjør det enklere å kvalitetssikre bestillingen, og vite at den er riktig. Slik blir alle parter mer fornøyde.


En god mulighet for å tilegne seg en forståelse om hvordan helsevesenet fungerer

- Eirill Pettersen Buvik, utdannet sivilingeniør, Produktansvarlig DIPS ASA

Eirill Pettersen Buvik. Bilde.- Som teknolog ser jeg at det er veldig viktig å få domenekunnskap om helsesektoren for å kunne utvikle gode løsninger for den. Helsevesenet er komplekst, og det er veldig nyttig å tilegne seg en forståelse om hvordan helsevesenet er organisert og hvordan de tradisjonelle samhandlingsmønstre foregår på tvers av nivå og organisasjoner. Vår utfordring er ofte å forstå hva kunden vil ha og har behov for. Det at kunden ofte ikke kjenner vår verden og våre utfordringer med å møte alle våre kunders behov, kan også gjøre det vanskelig for oss å gi de beste løsningene innen ønsket tidsramme.


En kombinasjonsutdanning som vil være ettertraktet i lang tid framover

- Mirela Divic, utdannet sivilingeniør, Product manager RoS, TietoEnator Healthcare & Welfare

Mirela Divic. BIlde.- Vi som leverandører av helseinformasjonssystemer, har jo et stort behov for å forstå hvordan helsevesenet fungerer. En felles videreutdanning for folk med helse- eller IKT-bakgrunn vil være midt i blinken for både bestillere og leverandører av helseinformasjonssystemer. Vi som leverandør vil kunne lage enda bedre produkter og drive mer effektiv prosjektgjennomføring. Arbeidsmulighetene vil være mange og jeg tror at folk med denne kombinasjonsutdanningen vil være ettertraktet i lang tid fremover.