Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Dette sier studentene

Ønsker å kunne påvirke IT-løsningene

Navn: Micaela Thierley
Kurs/studieprogram: Helseinformatikk
Arbeidssted/-giver: Haraldsplass sykehus
Tittel: Klinikkoverlege
Tidligere utdanning: Lege med spesialisering i indremedisin og nevrologi, lederutdanning ved UiB

- IKT en stor del av hverdagen min. Systemforståelse gir meg handlingsrom og påvirkningskraft i forhold til de løsningene jeg jobber med.

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Ønsker å kunne påvirke IT-løsningene

Navn: Micaela Thierley
Kurs/studieprogram: Helseinformatikk
Arbeidssted/-giver: Haraldsplass sykehus
Tittel: Klinikkoverlege
Tidligere utdanning: Lege med spesialisering i indremedisin og nevrologi, lederutdanning ved UiB

- IKT en stor del av hverdagen min. Systemforståelse gir meg handlingsrom og påvirkningskraft i forhold til de løsningene jeg jobber med.


Hvorfor valgte du dette videreutdanningstilbudet?  

Portrett av Micaela ThierleyI den kliniske hverdagen er helsearbeidere i dag i økende grad konfrontert og avhengig av forskjellige IT-løsninger. Brukertilfredsheten ved disse verktøyene varierer og tidsbruk foran PC'en har økt enormt.  Morgendagens helsevesen er avhengig av gode IT-løsninger for å kunne takle utfordringer som kommer. Derfor ønsker jeg å bidra til forbedring og nytenkning og trenger kunnskap for å forstå problemstillinger og for å kunne kommunisere med utviklere i framtiden.

Hva jobber du med?

Jeg er leder for legene på medisinsk klinikk ved Haraldsplass sykehus og jobber en dag i uken klinisk med pasientarbeid. Dessuten er jeg medlem i redaksjonsutvalg for arketyper og i klinIKT forum NIKT.

Har du en annen stilling eller har innholdet i jobben din blitt endret etter at du begynte på utdanningen?

Jeg har fått mer innblikk i prosesser rundt nyanskaffelser, og blir tatt med i strategiplanlegging i forhold til IT-løsninger.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din? 

Som beskrevet før utgjør IKT en stor del av hverdagen. Systemforståelse gir meg handlingsrom og påvirkningskraft i forhold til de løsningene jeg jobber med.

Hva motiverte deg til å starte studiet?

Å bidra til bedre IKT-løsninger for nåværende og framtidige kolleger og pasienter.

Hvordan synes du det er å kombinere jobb og studier og hvordan organiserer du tiden din for å få til begge deler?  

Det er ikke alltid like lett å finne tid til å lese seg opp eller møte opp på ukesamling. Men samtidig er dette så utrolig gøy at man fortsetter til tross for at det kan bli trangt om tiden, særlig fritiden, av og til.

Hva opplever du som mest positivt med studiet ditt? 

Engasjerte lærere, gode diskusjoner og nettverksdannelse er en god kombinasjon.

Har du råd til andre som ønsker å ta en tilsvarende utdanning? 

Om man har lyst til å påvirke IT-løsninger rundt seg, forstå sammenheng innenfor IKT og helsevesenet og ønsker å bli kjent med folk så er det absolutt verdt tidsbruken. Det er mulig å tilpasse antall kurs til tilgjengelig tid, noe som gjør det mulig for de fleste å kunne delta.

Helseinformatikk: Thor Stenbæk

- Utdanningen gir kompetanse som er etterspurt både i helsevesenet og IT-bransjen

Introduksjonskurs i helseinformatikk ble etterhvert et helt masterprogram. 


 

Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk

Helseinformatikk: Thor Stenbæk

- Utdanningen gir kompetanse som er etterspurt både i helsevesenet og IT-bransjen

Introduksjonskurs i helseinformatikk ble etterhvert et helt masterprogram. 


 

Navn: Thor Stenbæk

Kurs/studieprogram: Helseinformatikk – introduksjonskurs, og senere resten av kursene i masterprogrammet.

Tidligere utdanning: Ingeniør - datalinjen ved Høgskolen i Oslo 1997

Arbeidssted: DIPS ASA

Tittel: Senior systemarkitekt


Hvorfor valgte du dette videreutdannings-tilbudet?

Jeg manglet studiepoeng til min bachelorgrad og meldte meg på intro-kurset for å få disse.

 

Hva jobber du med?

Jeg utvikler løsninger for strukturert pasientjournal som brukes av 80% av sykehusene i Norge.

 

Har du en annen stilling eller har innholdet i jobben din blitt endret etter at du begynte på utdanningen?

Jeg jobber i samme stilling, men har fått langt bedre oversikt over hvordan våre løsninger brukes og hvordan de bidrar i den store sammenhengen i helsevesenet. Jeg er overbevist om at dette hjelper meg til å lage bedre løsninger.

 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din? 

For oss som lager løsninger for helsevesenet er det veldig relevant å ha et innblikk i hvordan klinikere tenker og jobber. I tillegg er det en stor fordel å vite hvordan helsevesenet er organisert og hvordan kunnskap deles og forvaltes.

 

Hva motiverte deg til å starte studiet?

Introduksjonskurset lærte meg at det jeg konkret jobber med til daglig utgjør en hel vitenskap – helseinformatikk. Min motivasjon for studiet var å få mer kunnskap om denne vitenskapen og kanskje etterhvert bidra med ny kunnskap.

 

Hvordan synes du det er å kombinere jobb og studier og hvordan organiserer du tiden din for å få til begge deler?

Det var slitsomt å studere ved siden av full jobb. Spesielt når jobb-deadlines var samtidig med frister for innleveringer. For meg fungerte det best å jobbe jevnt med studiene gjennom hele semesteret. I tillegg brukte jeg samlingene i Trondheim effektivt til å studere.

 

Hva opplever du som mest positivt med studiet ditt? 

Som ingeniør var jeg vant til konkrete problemstillinger og svar. Akademia ble derfor litt abstrakt og svevende for meg i starten, men mange års erfaring ga meg knagger å henge dette på. Etter litt modning føler jeg nå at jeg kan løfte blikket og se problemstillingene i en større sammenheng.

 

Har du råd til andre som ønsker å ta en tilsvarende utdanning? 

Først og fremst gir denne utdanningen deg en kompetanse som er veldig etterspurt både i helsevesenet og IT-bransjen. Dessuten er det moro å møte og bli kjent med andre mennesker som har det samme engasjementet og de samme interessene som deg selv.

 

Helseinformatikk: Malene Torsvik

-Ny og høyere kompetanse

- Utdanningen fører til at jeg i fremtiden kan utføre andre oppgaver og fungere i et bredere sett av roller.


 

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk: Malene Torsvik

-Ny og høyere kompetanse

- Utdanningen fører til at jeg i fremtiden kan utføre andre oppgaver og fungere i et bredere sett av roller.


 

Navn: Malene Torsvik (35)
Tidligere utdanning: Sykepleier
Jobb: Faglig forvaltning av EPJ-systemer ved Haukeland universitetssykehus


- Jeg har nok alltid syntes teknologi og IT er spennende, og tar mastergraden for å heve kompetansen, som ikke bare blir bedre – men også annerledes. Det vil føre til at jeg i fremtiden vil kunne utføre andre oppgaver og fungere i et bredere sett av roller i forhold til den forvaltningen jeg er en del av i dag. 

Malene tilhører det første kullet som kom inn på NTNU Videres masterprogram i Helseinformatikk. Gjengen består av 17 studenter - seks med IT-bakgrunn og elleve med helsefaglig bakgrunn. Ettersom Malene tilhører sistnevnte gruppe har hun særfagene IT-relaterte fag som databaseteknikk og programmering.

- Dette er særdeles nyttig, ikke minst i hverdagen, for det åpner for en helt annen dialog med IT-personell, nå som jeg er mer fortrolig med deres språk og begreper.

Malene vurderte også andre videreutdanningstilbud i helseinformatikk, men valgte NTNU VIDERE, nettopp på grunn av tilbudet innenfor teknologi og IT.

- Det tekniske fokuset er spesielt viktig for meg. Det er både relevant og spennende, sier hun, og mener hun selv har fått spesielt mye ut av å lære om både programmering og databaser.

Ettersom hun nå er i sitt andre av åtte semester (tilsvarer fire år), og er i ferd med å avslutte modul I, begynner hun å bli kjent med utfordringene knyttet til kombinasjonen videreutdanning, jobb og familie.

- God kontakt med medstudenter via It`s Learning og Skype hjelper mye, de fleste av oss er jo i samme situasjon, sier hun, og legger til at foreleserne også er gode støttespillere som gir nyttig veiledning.

- De er tilgjengelige stort sett hele tiden, også utenom samlingene. Faglig sett er de flinke til å gi oss "det store bildet" gjennom presentasjon av både lokale og nasjonale utfordringer innenfor Helseinformatikk. I tillegg til den blandingskompetansen vi får, tror jeg dette er en del av fagets styrke, avslutter Malene.

Helseinformatikk: Ole Roar Bonvik

- Et kunnskapsforsprang

- Utdanningen gir oss som informatikere bedre forståelse for helsevesenets funksjon og organisering, samt innsyn i opplevd problematikk rundt bruken av IKT innen helse.


 

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk: Ole Roar Bonvik

- Et kunnskapsforsprang

- Utdanningen gir oss som informatikere bedre forståelse for helsevesenets funksjon og organisering, samt innsyn i opplevd problematikk rundt bruken av IKT innen helse.


 

Navn: Ole Roar Bonvik (40) fra Orkanger
Tidligere utdanning: dataingeniør
Jobb: drift og leveranse av datasystemer for sykehusene i Helseregion Midt-Norge


- Den kunnskapen vi får gjennom studiet gir oss et stort kunnskapsforsprang i forhold til de utfordringene som oppleves med IKT i helsevesenet. Studiet belyser også aktuelle tiltak som kommer med den nye samhandlingsreformen, samt paradigmeskifte som foregår innenfor eHelse.

Ole Roar mener utdanningen er spesielt bra ettersom studentene kan dra inn erfaringer fra sitt daglige virke, og at det jobbes med PBL-baserte oppgaver i tverrfaglige grupper sammensatt av helsepersonell og informatikere.

- Allerede nå føler jeg meg mer tilknyttet kundene og brukerne. Dette skyldes nok i stor grad særfagene som er tilpasset oss med IT-bakgrunn: Biologi og sykdomslære og Medisin og helsetjeneste.

Som student føler Ole Roar at han får mye ut av samlingene i Trondheim, og forteller at de i tillegg til forelesninger har både gruppearbeid og løser oppgaver ved hjelp av "problembasert læring" (PBL). Dette gjelder både teoretisk og praktiske oppgaver med blant annet simulatortrening og noe "feltarbeid".

- Forbedret kunnskap om helse og medisin har også medført at jeg har fått bedre forståelse for helsedomenet, og ikke minst et annet forhold til innholdet i tv-serier som Greys Anatomy og House, ler Ole Roar, som er glad han har valgt en relevant og interessant videreutdanning, selv om han innrømmer at det av og til er hardt å studere i tillegg til jobb og familie.

Helseinformatikk: Erland Mathias Strømmen

- Midt i blinken!

- Masterprogrammet i helseinformatikk er midt i blinken for meg. Studiet gjør at jeg får et fugleperspektiv på det store domenet som omhandler helse og IKT fra både en teknisk og akademisk vinkling.


Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk: Erland Mathias Strømmen

- Midt i blinken!

- Masterprogrammet i helseinformatikk er midt i blinken for meg. Studiet gjør at jeg får et fugleperspektiv på det store domenet som omhandler helse og IKT fra både en teknisk og akademisk vinkling.


Navn: Erland Mathias Strømmen (36)
Tidligere utdanning: bachelor i datateknikk
Jobb: integrasjonsutvikler i Sykehuspartner IKT Helse Sør-Øst


Helse og IT har stor spennvidde. En må i stor grad forholde seg til elementer som mennesker, lovverk og nasjonale føringer på kommunikasjon og utveksling av informasjon mellom ulike organisasjoner og avdelinger.

- Gjennom studiet får vi et slags "fugleperspektiv" på alt som skjer innenfor helse og IT. Faget tar for seg flere nasjonale satsingsområder og prosjekter knyttet til blant annet samhandlingsreformen og Samspill 2.0 - som har stor betydning for arbeidet jeg utfører daglig, sier Erland, som mener at faget helseinformatikk vil bli mer og mer aktuelt i tiden som kommer.

Som student ved det første kullet i helseinformatikk føler han seg på mange måter privilegert, men møter også utfordringer som antageligvis ikke vil dukke opp for kommende års studenter.

- Vi er på en måte med på å forme masterprogrammet. Foreleserne vil gjerne ha tilbakemeldinger om hva som fungerer og ikke, og jeg tror de er svært lydhøre for det vi sier, og legger opp undervisningen deretter.

Erland er også svært fornøyd med det faglige innholdet, og roser foreleserne for deres engasjement.

- Utdanningen medfører en del selvstudium, og vi trenger ofte svar på problemstillinger som dukker opp. Foreleserne veileder oss "langveisfra" når det skulle være, og når vi har samlinger diskuterer de gjerne både før og etter øktene. Dette tror jeg alle studentene setter stor pris på, sier Erland.

Intervjuet ble gjort høsten 2013

Helseinformatikk: Elisabeth Andersson

- Jeg har blitt en "tøffere" PC-bruker

- IT er ikke lenger så ubegripelig og uoverkommelig. Jeg har fått mer forståelse og innblikk i en abstrakt verden.


Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk: Elisabeth Andersson

- Jeg har blitt en "tøffere" PC-bruker

- IT er ikke lenger så ubegripelig og uoverkommelig. Jeg har fått mer forståelse og innblikk i en abstrakt verden.


Navn: Elisabet Andersson
Tidligere utdanning: Sykepleier 
Jobb: Anestesisykepleier på Bærum sykehus


- Hvordan har det seg at du startet på dette studiet?

- Jeg så en annonse i «Sykepleien» og syntes det virket spennende ettersom jeg ser utfordringene i forhold til informatikk veldig godt i arbeidssituasjonen min.

- Dette er et krevende studium. Hvordan organiserer du hverdagen din?

- Jeg har ikke redusert stilling, men får permisjon med lønn for samlingene i Trondheim, samt fri til eksamen, samt noen «lesedager». Totalt kan jeg bruke inntil 20 % av arbeidstiden på studiene. Lesedager må jeg avtale med arbeidsgiver og tilpasses turnusen min, men vi har hatt en god dialog og det har fungert bra. Jeg er veldig takknemlig for å få fri til studiene - spesielt når jeg skal jobbe med masteroppgaven.

- Hvordan greier du å holde motivasjonen oppe?

- Jeg prøver å sette delmål underveis. Og så har jeg vært heldig med å ha en velfungerende kollokviegruppe. Vi har jevnlige og konstruktive møter, kan hun fortelle. - Jeg synes det er morsomt å lære og skjønne nye ting. Og det er nyttig å heve blikket i forhold til min vanlige arbeidssituasjon.

Elisabet smiler og sier at studiet har gjort henne til en "tøffere" PC-brukere. 

- IT er ikke lenger så ubegripelig og uoverkommelig. Jeg har fått mer forståelse og innblikk i en abstrakt verden - helt annerledes enn det jeg har jobbet med hittil.

Elisabet har ikke først og fremst ønske om ny jobb, men nye arbeidsoppgaver hadde vært artig, synes hun.

- Jeg håper å få arbeide med implementering av IKT på operasjonsstuen. Bedre tilpasset IKT i  arbeidshverdagen er drømmen.

Intervjuet ble gjort høsten 2013

Helseinformatikk: Marit Kamøy

- En kvinnelig samfunnsmedisiner som KAN informatikk!

- Jeg er mest positivt overrasket over er den flotte gruppen medstudenter på kullet. Jeg kommer til å savne kullgjengen min når vi er ferdig!


Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk: Marit Kamøy

- En kvinnelig samfunnsmedisiner som KAN informatikk!

- Jeg er mest positivt overrasket over er den flotte gruppen medstudenter på kullet. Jeg kommer til å savne kullgjengen min når vi er ferdig!


Navn: Marit Kamøy
Jobb: Bydelsoverlege, assisterende fylkeslege og overlege ved en rusklinikk
Tidligere utdanning: Spesialist i samfunnsmedisin og mastergrad i helseledelse og -økonomi


- Du har jo studert mye før - hva motiverte deg til å starte med dette masterprogrammet i tillegg?  

- Jeg jobbet som teknisk sjef i «Sykmelderprosjektet» i Helsedirektoratet fra høsten 2010 og så at organisasjonen manglet hybridkompetansen helse/informatikk. Derfor fikk jeg min avdelingsdirektør med på at jeg skulle starte på dette masterprogrammet for å bygge informatikkompetansen i avdelingen/organisasjonen.

- Du «tvinner nok ikke mye tommeltotter» til vanlig - hvordan organiserer du studiehverdagen din?

- Dette er så visst ikke noe «kjerringmaster» - det krever mye arbeid! Jeg har vært så privilegert å kunne jobbe sammen med tre andre medstudiner gjennom hele studiet! Vi møtes nokså regelmessig hver tredje torsdag fra sju til ni om kvelden og har arbeidet oss gjennom pensum, artikler, oppgaver og case sammen. Det har vært til uvurderlig hjelp for min del. Anbefales! Jevn og trutt jobbing er det beste – delinnleveringer i de ulike fagene har også hjulpet på.

Marit har lang erfaring med å studere og mener selv at hun hadde et nokså realistisk forhold til det.

- Likevel er jeg er mest positivt overrasket over er den flotte gruppen medstudenter på kullet – jeg føler at vi er som en familie i tykt og tynt; ser og støtter hverandre; diskuterer og er løsningsfokusert. Jeg kommer til å savne kullgjengen min når vi er ferdig!

- Når du er ferdig – håper du på ny jobb eller endrede arbeidsoppgaver da?

- Jeg er åpen for begge deler – det er viktig for meg å få bruke den kompetansen jeg har skaffet meg! Det irriterer meg av og til at «ingen» forventer at en voksen kvinnelig samfunnsmedisiner skal kunne informatikk! Noen ganger må jeg banke litt i bordet med at jeg faktisk har denne kompetansen!

Helseinformatikk: Anne-Lise Baardsgaard

- Spent på om utdanningen kan åpne nye dører

- Jeg prøver å sette av faste tider til studier. Samlingene i Trondheim og hyppige kollokvier holder motivasjonen oppe underveis.


Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk: Anne-Lise Baardsgaard

- Spent på om utdanningen kan åpne nye dører

- Jeg prøver å sette av faste tider til studier. Samlingene i Trondheim og hyppige kollokvier holder motivasjonen oppe underveis.


Navn: Anne-Lise Baardsgaard
Tidligere utdanning: hovedfag i kybernetikk
Jobb: Hove Medical Systems as 


- Jeg hadde en god stund sett etter nye områder for videreutvikling, og hadde lenge tenkt på å vinkle jobbmulighetene mine inn mot helse, men fant ingen innfallsvinkel før jeg tilfeldig dumpet over dette studiet.

Når vi spør hvordan hun organiserer studiene sine svarer hun smilende at ettersom hun alt hadde gjennomført en teknisk master (hovedfag), trodde hun at dette skulle bli mer eller mindre plankekjøring.

- Det ble det definitivt ikke.... Jeg prøver å sette av faste tider til studier. Det hjelper også å være A-menneske og like å stå opp et par timer før resten av huset i helgene. Samlingene i Trondheim og hyppige kollokvier holder motivasjonen oppe underveis.

- Tror du studiet kan gi deg ny jobb eller nye arbeidsoppgaver?

- Jeg trives veldig godt i jobben min, og dette studiet har gitt meg en veldig nyttig dypere innsikt i et, for meg, nytt fagfelt. Jeg er allikevel veldig spent på om det åpnes noen nye dører etter hvert, og om studielysten fortsatt er til stede etter endt master...