Helseinformatikk

Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Dette sier studentene

Ressurspublisering

Ønsker å kunne påvirke IT-løsningene

Navn: Micaela Thierley
Kurs/studieprogram: Helseinformatikk
Arbeidssted/-giver: Haraldsplass sykehus
Tittel: Klinikkoverlege
Tidligere utdanning: Lege med spesialisering i indremedisin og nevrologi, lederutdanning ved UiB

- IKT en stor del av hverdagen min. Systemforståelse gir meg handlingsrom og påvirkningskraft i forhold til de løsningene jeg jobber med.

Helseinformatikk: Thor Stenbæk

- Utdanningen gir kompetanse som er etterspurt både i helsevesenet og IT-bransjen

Introduksjonskurs i helseinformatikk ble etterhvert et helt masterprogram. 


 

Helseinformatikk: Malene Torsvik

-Ny og høyere kompetanse

- Utdanningen fører til at jeg i fremtiden kan utføre andre oppgaver og fungere i et bredere sett av roller.


 

Helseinformatikk: Ole Roar Bonvik

- Et kunnskapsforsprang

- Utdanningen gir oss som informatikere bedre forståelse for helsevesenets funksjon og organisering, samt innsyn i opplevd problematikk rundt bruken av IKT innen helse.


 

Helseinformatikk: Erland Mathias Strømmen

- Midt i blinken!

- Masterprogrammet i helseinformatikk er midt i blinken for meg. Studiet gjør at jeg får et fugleperspektiv på det store domenet som omhandler helse og IKT fra både en teknisk og akademisk vinkling.


Helseinformatikk: Elisabeth Andersson

- Jeg har blitt en "tøffere" PC-bruker

- IT er ikke lenger så ubegripelig og uoverkommelig. Jeg har fått mer forståelse og innblikk i en abstrakt verden.


Helseinformatikk: Marit Kamøy

- En kvinnelig samfunnsmedisiner som KAN informatikk!

- Jeg er mest positivt overrasket over er den flotte gruppen medstudenter på kullet. Jeg kommer til å savne kullgjengen min når vi er ferdig!


Helseinformatikk: Anne-Lise Baardsgaard

- Spent på om utdanningen kan åpne nye dører

- Jeg prøver å sette av faste tider til studier. Samlingene i Trondheim og hyppige kollokvier holder motivasjonen oppe underveis.