Masterprogram, Gjøvik

Gerontologi

– Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for planlegging, ledelse, fagutvikling, evaluering av og forskning om aktiviteter og tilbud som har eldre mennesker som målgruppe.

Utdanningen møter krav som stilles til ledere, forskere og andre på alle nivå innen feltet, i så vel offentlig som privat sektor.