Gerontologi

Masterprogram, Gjøvik

Gerontologi

Bilde gerontologi

To eldre mennesker

Gerontologi

Master i gerontologi legges ned

Master i gerontologi legges ned fra og med studieåret 2018/2019. Det vil derfor ikke bli flere opptak til dette studieprogrammet.

Som erstatning for Master i gerontologi etablerer vi en ny Master i folkehelse fra høsten 2018.


 

Om gerontologi

I gerontologien studeres aldringen i et utviklings­perspektiv, gerontologi og livsløpsforskning er i dag nært knyttet til hverandre. Master i gerontologi er et tverrfaglig studietilbud for profesjonsutøvere med treårig bachelor innen helse- og sosialfaglige ­utdanninger.


Opptakskrav

Treårig bachelorgrad innen godkjente helse- og sosialfaglige utdanninger og minst to års relevant yrkespraksis etter gjennomført bachelor.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for planlegging, ledelse, fagutvikling, evaluering av og forskning om aktiviteter og tilbud som har eldre mennesker som målgruppe.


Studiets oppbygging

Studieprogrammet utgjør 120 studiepoeng. Studiet organiseres som et emnebasert deltidsstudium over fire år.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i gerontologi
Studieprogramkode: MGERONT
Studiepoeng: 120
Søknadskode: 1015
Undervisningsform: Deltid over 4 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik

Studieprogrammet legges ned fra 2018/2019