Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Faglærere ved instituttet

Faggruppe for Geologi:

Fagperson

Felt

Førsteamanuensis Rune Berg-Larsen

Ressursgeologi / faste mineraler

Professor Allan George Krill

Generell geologi / regionalgeologi

Professor Stephen Lippard

Petroleumsgeologi / strukturgeologi

Professor Mai Britt E. Mørk

Petroleumsgeologi / reservoargeologi

Professor II Giulio Viola

Stukturgeologi

Professor Richard Sinding-Larsen

Ressursgeologi - geostatistikk

Professor II Atle Mørk

Historisk geologi/paleontologi

Post doc Bjørn Eske Sørensen

 

Faggruppe for Ingeniørgeologi og bergmekanikk:

Fagperson

Felt

Professor Bjørge Brattli

Teknisk geologi / hydrogeologi / miljøgeologi

Professor Charlie Chunlin Li

Teknisk geologi / Bergmekanikk

Professor Bjørn Nilsen

Teknisk geologi / ingeniørgeologi berg

Førsteamanuensis Krishna K. Panthi

Teknisk geologi

Professor II Eivind Grøv

Løsmasser

Professor II Lars Harald Blikra

Teknisk geologi / geohazards

Førsteamanuensis  Anders Schomacker

Teknisk geologi

Førsteamanuensis II Terje Harald Bargel

Ingeniørgeologi/løsmasser

Faggruppe for mineralproduksjon og HMS:

Fagperson

Felt

Førsteamanuensis Rolf Arne Kleiv

Mineralproduksjon - oppredning - gjennvinning

Førsteamanuensis Erik S. Ludvigsen

Mineralproduksjon / GIS

Professor Terje Malvik

Ressursgeologi / mineralproduksjon

Førsteamanuensis Steinar L. Ellefmo

MIneralproduksjon / gruvedrift

Professor Kai Nielsen

Miljø- og naturressursteknikk / gruvedrift / bærekraftig produksjon

Førsteamanuensis Maria Thornhill

Miljø- og naturressursteknikk

Førsteamanuensis II Kari Moen

Mineralproduksjon / ressursgeologi

Professor II Børge Johannes Wigum

Mineralproduksjon / byggeråstoffer