Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Studieveiledning

Studieveiledning

Studieveileder på programmet du tilhører kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

  studier@iv.ntnu.no  |    73 59 37 00

Du kan også ta direkte kontakt med en av våre studieveiledere: