Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Studiets oppbygging

Mastergradoppgaven i geologi tilbys innen fire studieretninger:

Lurer du på hvilke emner og hovedprofiler som finnes ved de ulike studieretningene kan klikke på studieretningen, eller du kan finne detaljer i studieplanen.

NB: Nye emner og offisielle emnebeskrivelser blir først tilgjengeliggjort i juni hver år. Nærmere informasjon finnes i studieplanen.

Alle studenter skal ha Eksperter i Team (EiT) - et tverrfaglig prosjekt. Masteroppgaven er på 60 sp, og spesialpensum tilpasset masteroppgaven kan enten være på 7,5 eller 15 studiepoeng. Resten av studiet består av  valgbare emner på 3000-nivå. Det kan brukes elevatoremner (på 2000-nivå) på inntil 22,5 sp i masterstudiet etter søknad.

Avsluttende mastereksamen vil være muntlig og består av to deler:

  1. Eksaminasjon i det teoretiske pensum som ikke har vært gjenstand for evaluering underveis i studiet ( 15 eller 7,5 SP). Det gis separate karakterer for emnet/emnene som inngår i eksaminasjonen.
  2. En muntlig, offentlig presentasjon av det selvstendige arbeidet (masteroppgaven) som er utført. Karakteren fastsettes etter denne presentasjonen.

Det er også mulig å starte arbeidet med masteroppgaven allerede i første semester og arbeide parallellt med studiet.

Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Geologi, 
eller studiehåndbok for realfag ved NTNU.

Studiekalender og emner

Studiekalender og emner

Fellesemner

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.