Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Studiets oppbygging

Masterstudiet i geologi går over to år (fire semester):

  • Første studieår består av en kombinasjon av valgfrie og obligatoriske emner. Alle studenter skal ha Eksperter i Team (EiT) - et tverrfaglig prosjekt.
  • Andre og siste studieår arbeider du med masteroppgaven (60 studiepoeng)

Du kan velge mellom fire studieretninger:

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan