Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Om geologi

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Dyktige fagfolk, med en solid utdannelse, har gjort oss i stand til å utnytte ressursene i en knallhard internasjonal konkurranse.

Ved NTNU er det mulig å kombinere geologi med teknologiske fag, og mastergradsutdanningen er i stor grad direkte rettet mot en karriere i industrien.

Masterstudiet skal utvide ditt faglige grunnlag og gi deg forskningsmessig fordypning innen et av følgende spesialområder i geologi:

Studiet skal videre gi deg en yrkesmessig kompetanse innen spesialområdet og danne grunnlag for en forskerutdanning (doktorgradsstudium). 

Promo video


NTNU-student undersøker sprekken på Preikestolen