Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Om geologi

Norge er et land som er usedvanlig rikt på naturressurser som olje, gass, metaller, mineraler og byggeråstoffer. Dyktige fagfolk, med en solid utdannelse, har gjort oss i stand til å utnytte ressursene i en knallhard internasjonal konkurranse.

Ved NTNU er det mulig å kombinere geologi med teknologiske fag, og mastergradsutdanningen er i stor grad direkte rettet mot en karriere i industrien.

Masterstudiet skal utvide ditt faglige grunnlag og gi deg forskningsmessig fordypning innen et av følgende spesialområder i geologi:

Studiet skal videre gi deg en yrkesmessig kompetanse innen spesialområdet og danne grunnlag for en forskerutdanning (doktorgradsstudium). 

Promo video


Forskning

Forskning

Hav med is
Foto: Sylvi Inez Liljegren/NRK

Har funnet mineraler verdt over 1000 milliarder utenfor Svalbard

På 2500 meters dybde mellom Svalbard og Jan Mayen har forskere ved NTNU registrert enorme forekomster av gull, sølv, kobber og sink på havbunnen. Nå kan det bli aktuelt med gruvedrift på havbunnen i framtida.