Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Studiemiljø

Bildekarusell studiemiljø geologi

 • Geologistudenter på feltkurs
 • Geologistudenter på feltkurs
 • Geologistudenter på felttur

Geologi

Som student på masterprogrammet i geologi har du siste året tilgang til egen studentarbeidsplass. For deg som går første året får du tilgang på såkalte «clean desk» plasser. Clean desk er en ordning der studentene må rydde pulten når den forlates, eller etter endt arbeidsdag. Alle som får tilgang på clean desk eller fastplass har mulighet for eget skap.

Det faglige miljøet er vidtspennende. Studiet inneholder mange feltkurs i Norge, på Svalbard og i utlandet. Også det sosiale miljøet er viktig, og det ivaretas blant annet av linjeforeningen Bergstuderendes Forening.

Verksteder – laboratorier:

 • Mineralogisk/kjemisk analyselab har avansert utstyr for kjemiske analyser og mineralbestemmelser.
 • Ingeniørgeologisk/bergmekanisk lab der en rekke egenskaper knyttet til bruk av bergarter og løsmasser til forskjellige formål blir undersøkt. Både til bruk som byggeråstoffer og for å bestemme bergets egnethet til fjellhaller og tunneler.
 • Oppredningslaboratoriet brukes til å teste geologiske ressurser med hensyn på mulighetene til å framstille økonomiske og attraktive produkter for samfunnet.
 • Miljølaben brukes til å undersøke støv/fiber og forhold knyttet til helse og forurensninger mikroskoplaboratorium med moderne mikroskop for både gjennomlys og pålys brukes.

► Mer om laboratoriene


Studiebyen Trondheim

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som fins. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse. Hver femte innbygger i byen er også student.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

Karusell Studiemiljø

 • Gløshaugen i Nordlys
  NTNU Gløshaugen
 • Pstereo-festivalen
  Pstereo
 • Realfagbygget NTNU Gløshaugen Trondheim
  Realfagbygget NTNU Gløshaugen
 • UKA NTNU Trondheim
  UKA - Norges største kulturfestival

Youtube-kanal Geoscience and Petroleum - NTNU

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Bergringen

Bergringen

Bergringen er en ideell samarbeidsorganisasjon mellom studenter ved Institutt for geovitenskap og petroleum og Bergindustriens bransjeorganisasjoner og bedrifter.

Formålet med Bergringen er å bidra til å øke søkningen og interessen for høyere utdanning innen bergfag.

Bergringen skal være et instrument for en tettere relasjon mellom instituttet, studenter og bergindustrien. Bergringen skal bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien.

Linjeforeninger

Linjeforeninger

Bergstuderendes Forening er en av de eldste linjeforeninger med tradisjoner helt tilbake til 1757, selv om selve navnet og foreninga slik den er i dag, "bare" har røtter tilbake til 1914. Tradisjonene ønsker vi å holde i hevd, og forutsetningen for at vi skal få en god linjeforening er at mange deltar og kommer med ideer og kritikk.

Foreningen drives av oss studenter (og noen ivrige uteksaminerte medlemmer). Styret som består av 8 personer i hovedstyret + en mengde andre, velges på generalforsamling hvert semester. Styrets oppgave er å koordinere og stå ansvarlig for alle aktivitetene i foreninga. Generalforsamlingen (høst og vår) avgjør de største sakene, som styret følger opp.