Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Jobbmuligheter

Geologene utgjør en viktig yrkesgruppe innen en rekke nærings- og samfunnsområder. Her kan nevnes:

 • påvisning og utnytting av mineralske råstoffer (olje og gass, grunnvann, malmer, mineraler, naturstein og aggregatmaterialer)
 • miljømessig forsvarlig forvaltning av naturressursene
 • gjenbruk
 • arealplanlegging
 • anvendelse av berggrunnen til konstruksjonsformål (tunneler, fjellhaller, deponier)
 • forebygging av naturkatastrofer

I Norge arbeider i dag omtrent 80% av geologene innen virksomhet relatert til oljeindustrien. Ca. 70% av ressursene på norsk sokkel er ennå ikke utvunnet. Det vil derfor ennå i mange år være et stort behov for geologer i denne bransjen.

Andre viktige arbeidsgivere kan være:

 • Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)
 • Statens Vegvesen
 • bergindustrien
 • anleggsbransjen
 • konsulentbransjen
 • forskningsinstitutt
 • universiteter og høgskoler
 • kommunale/fylkeskommunale institusjoner

Videre studier

Studiet gir yrkesmessig kompetanse innen valgt spesialområdet i geologi og danner grunnlag for en doktorgrad. Ph.d.-utdanningen er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Dette skjer i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.


Studentintervjuer

Under kan du lese om hva noen tidligere studenter på geologi jobber med i dag:

Ressurspublisering

Eg er også involvert i eit prosjekt i India, der vi skal tilpasse arbeidsmetoden vi nyttar i Noreg til Indiske tilhøve og definere fareområde for fjellskred

Namn: Odd André Morken
Studieprogram: Bachelor i geologi og master i geolog
Sted: NTNU i Trondheim
Utekaminert frå NTNU: 2017
Arbeidsgjevar: Norges geologiske undersøking (NGU)
Tittel: Forskar

Det beste er nok at eg får være ein del ute. Det er morosamt å sjå nye landskap, anten i Norge eller utlandet, ein kjem ein del stader ein elles ikkje ville kome til. 

Det viktigste for meg i mine karrierevalg er å jobbe med noe jeg interesserer meg for og trives å jobbe med

Navn: Bård Heggem
Studieprogram: Master i geologi
Sted: NTNU i Trondheim
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidsgiver: ConocoPhilips
Yrke: Associate Geologist

Det beste med jobben er muligheten til å få kombinere fagkunnskap med kreative egenskaper i jakten på uoppdagede ressurser, og samtidig få være del av en veldig bra arbeidsmiljø.

Ingjerds greie - Isbreer, vulkaner, hvorfor fjellene ser ut som de gjør. Alt er spennende!

Ingjerds greie - Isbreer, vulkaner, hvorfor fjellene ser ut som de gjør. Alt er spennende!


«Tenk at dette er jobben min,» tenker Ingjerd Olden høyt og lar kanoen gli over stille, blankt vann. Vi er med ressursgeologen i Brønnøy Kalk på en helt vanlig arbeidsdag.

Olden tok Mastergraden i ressursgeologi ved NTNU.

Jeg føler jeg har vært innom det meste innen geologien - alt fra hydrogeologi til seismikk - og alt har vært nyttig og spennende. Likevel var det ressursgeologien som lå nærmest hjertet.

Les blogginnlegget Ingjerds greie


Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie.