Master i fysisk planlegging

Utanlandsopphald


Det er ikkje organisert noe opplegg for utvekslingsopphald i form av samarbeidsavtale med andre universitet. Programstyret kan likevel godkjenne utvekslingsopphald inntil eitt semester ved utanlandsk eller annan norsk utdanningsinstitusjon dersom kandidaten dokumenterer studieprogram som tilsvarar masterprogrammet i rimeleg grad.