Master i fysisk planlegging

Kontakt oss om studiet


Bilde av Sentralbygg 1. Foto: NTNU/Ole TolstadStudentekspedisjonen i Sentralbygg 1, 3 etg.
Alfred Getz vei 3, 7491 Trondheim

Telefon: (+47) 73 55 02 75
Fax: (+47) 75 59 50 94
Epost: studadm@ab.ntnu.no
Åpningstid: 12.15 -15.00

 PROGRAMLEIAR
Terje Skjeggedal

 

STUDIERETTLEIAR
Gunnar Parelius