Funksjonshemming og samfunn

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Funksjonshemming og samfunn

– Studiets oppbygning

Funksjonshemming og samfunn - studiets oppbygning

Ta studiet på heltid eller deltid

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn går over to år, men er mulig å tilpasse til ulike studieløp. Du kan ta studiet på heltid og deltid. Ønsker du å ta studiet på deltid, ta kontakt med studieveileder. Hvilke emner du skal ha på deltidsløpet, ser du ved å velge fanen "anbefalt studieløp - deltid" under. 

Undervisning i blokkuker

Undervisningen er i stor grad seminarorientert, og kombineres med forelesninger, prosjekt- og problembasert undervisning. Undervisningen er stort sett organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester. Det betyr at emnene tilbys gjennomført over korte og arbeidsintensive perioder.

Hva består graden av?

Mastergraden inneholder obligatoriske fellesemner og valgfrie fordypningsemner. Du avslutter studiet med en masteroppgave på 45 studiepoeng.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MFUNKSAM

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3003 Funksjonshemming i et samfunnsperspektiv - ideologi, teorier og modeller 7,5
ISA3000 Politikk, velferd og ulikhet 7,5
ISA3001 Kvalitativ metode 7,5
ISA3002 Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3004 Funksjonshemming som kunnskap og forskningsfelt 15
ISA3003 Kvantitativ metode 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgemner (se liste nedenfor) 15
FUH3900 Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3001 Kvalitativ metode 7,5
FUH3003 Funksjonshemming i et samfunnsperspektiv - ideologi, teorier og modeller 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3004 Funksjonshemming som kunnskap og forskningsfelt 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3002 Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi 7,5
ISA3000 Politikk, velferd og ulikhet 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ISA3003 Kvantitativ metode 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgemne (se liste nedenfor) 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn 15

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn 15
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FUH3900 Masteroppgave i funksjonshemming og samfunn 15

Valgbare emner

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und.
ISA3500 Barn og foreldre i et hverdagslivsperspektiv 7,5 Høst
ISA3501 Å arbeide i velferdstatens organisasjoner 7,5 Høst
ISA3502* Veiledet selvvalgt studium 7,5 Høst
ISA3503 Innvandring, integrasjon, mangfold 1 7,5 Høst
ISA3504 Innvandring, integrasjon, mangfold 2 15 Høst
SARB3518 Global migrasjon og etniske relasjoner 1 7,5 Vår
SARB3519 Global migrasjon og etniske relasjoner 2 7,5 Vår

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester

Emner med samme tittel har felles undervisning. Studentene velger enten versjon 1 eller 2 av emner med samme tittel.

* Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter på masterprogrammene i barnevern, sosialt arbeid og funksjonshemming og samfunn.


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven, må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den. 

Skal du skrive masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for levering av masteravtalen

Frist for å levere inn masteravtalen er 15. mai og 1. oktober.

Veiledningen er obligatorisk og du er pliktig til å delta. 

 

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider, i skrifttype Times new roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

På grunn av koronasituasjonen er fristen for innlevering av masteroppgaven utvidet til 1. juni. Når du leverer masteroppgaven innen fristen blir det ingen muntlig høring. Det betyr at karakter vil kun bli gitt ut fra masteroppgaven.

Frist for å levere masteroppgaven i høstsemesteret er 1. november.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven 

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment.

 

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. Instituttet ditt er Institutt for sosialt arbeid.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din i Inspera Assessment. 

Institutt for sosialt arbeid dekker trykkekostnader for inntil tre eksemplarer.