Oversettelse av videospill

Simen Nyhagen begynte på lektorprogrammet i fransk og trivdes egentlig svært godt der. Han valgte derimot å søke overgang til ordinær fransk master fordi han fikk skrive en større masteroppgave - som skal handle om oversettelse av det japanske videospillet Zelda: Ocarina of Time.

Simen Nyhagen

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

Det er nok et spørsmål mange stiller seg når man skal studere. For min egen del hadde jeg rett og slett lyst til å studere fransk. Det skal samtidig sies at jeg er lektor når jeg er ferdig med masteren siden jeg allerede har fullført praktisk pedagogisk utdanning. Dermed har jeg en jobb å gå til som jeg er spesielt kvalifisert til når jeg er ferdig. 

Hva er det som mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

Dette er et spørsmål som avhenger av personlig smak. Jeg har etter hvert innsett at jeg har undervurdert den kulturen man kan oppdage med fransk. Og nå har jeg ikke vært i Québec i Canda eller i fransktalende Afrika, hvor det ganske sikkert er ganske mye mer å oppdage.

I tillegg til en ganske interessant kultur, må jeg også inkludere det som masteroppgava mi skal handle om, nemlig oversettelse.

Hva handler masteroppgaven din om?

Jeg har planer om å skrive om oversettelse på et felt hvor det foreløpig ikke er drevet mye forskning, nemlig innenfor videospill. Mer spesifikt skal jeg se nærmere på oversettelsen av videospillet Zelda: Ocarina of Time. Dette japanske spillet ble først oversatt til engelsk, og deretter oversatt fra engelsk til tysk og fransk. I den franske oversettelsen er det en del elementer som ikke finnes i den engelske oversettelsen, som oversetterne ser ut til å ha funnet på selv. Et eksempel på dette kan du se i det jeg har tenkt at skal være tittelen på masteroppgava:

"Bomb flower" - "chou péteur"? Une analyse de la notion de qualité à travers le jeu vidéo Zelda: Ocarina of Time.

Den siste delen først: "En analyse av begrepet kvalitet gjennom videospillet Zelda: Ocarina of time". Jeg skal altså granske begrepet "kvalitet".

"Bomb flower" (fritt oversatt: "bombeblomst") er et verktøy man får underveis i videospillet for å kunne komme forbi forskjellige hindre. På fransk har dette verktøyet fått et ganske annet navn: "chou péteur". Eller på norsk: "prompende kål". Det er flere eksempler på slike oversettelser i spillet, og disse har jeg lyst til å se nærmere på.

Ved å søke overgang til ordinær fransk master kan jeg gå litt mer inn i dybden på det jeg har lyst til å skrive om siden en 60 poengs master har et større omfang enn en 30 poengs master som det er på lektorprogrammet.

Hva er drømmejobben?

Jeg kunne gjerne ha tenkt meg å bli forsker på universitetet, men også statsautorisert translatør.

 


Fri, 19 Feb 2016 12:21:32 +0100