Kenneth Stoltz

Kenneth Stoltz bildeKenneth er kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

 

Hvilket studieprogram fulgte du?

Jeg tok hovedfag i fransk våren 2000. Jeg interesserte meg mest for litteratur, historie og filosofi/statsvitenskap, og synes jeg fikk kombinert en god del av dette i hovedfagsoppgaven min om frihetsbegrepet hos den franske forfatteren og opplysningsfilosofen Montesquieu. Der prøvde jeg å se nærmere på hvordan frihetsbegrepet kom til uttrykk i hans kjente brevroman Lettres persanes fra 1721 og i det statsteoretiske verket De l’Esprit des Lois (Om lovenes ånd) fra 1748.

Hva jobber du med?

I dag er jeg kommunikasjonsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), en medlemsforening som siden 1862 har vært både en pådriver innen by- og næringsutvikling, næringspolitikk og den viktigste møteplassen mellom næringsliv, akademia og myndighetene.

En god del av jobben min er knyttet opp mot vårt medlemsmagasin Midtpunkt, som utkommer annenhver måned. Som skrivende redaktør har jeg ansvar for at vi er aktuelle og fyller bladet med stoff som er interessant og relevant for så mange som mulig av våre 1.550 medlemsvirksomheter. Alle kunnskapsinstitusjonene i Trondheim er forresten medlemmer i Næringsforeningen, som SINTEF, NTNU, HiST, NKH, NINA, NGU, DKNVS, Handelshøyskolen BI og Folkeuniversitetet.

Næringsforeningen har mange gode samarbeidspartnere, ikke minst deltar vi i mange råd, utvalg og fora med de ovennevnte kunnskapsinstitusjonene og kommunene i regionen med det mål for øye å bidra til at vår region er attraktiv for studenter, for næringslivet å etablere seg i, og slike ting. I den forbindelse er det ofte spennende kommunikasjonsoppgaver som skal løses i samarbeid med andre. Litt av arbeidsuken går med til mediekontakt; det kan være å skrive og sende ut pressemeldinger, invitere til seminarer, svare på henvendelser, forsøke å bistå dersom noen journalister trenger statistikk/analyser eller en uttalelse om et tema som er aktuelt i nyhetsbildet. Jeg har også ansvaret for nettside, Facebook, LinkedIn – slike ting. I tillegg jobber jeg litt med noen få av de om lag 150 årlige seminarene/konferansene vi arrangerer. Ett av «mine» viktigste og morsomste arrangementer er Trøndelagsdagen, en stor møteplass der studentene i regionen får møte trønderske arbeidsgivere, og vise versa.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er variasjonen. En dag kan jeg sitte og skrive på årsrapporten vår, den neste kan jeg møte studenter som vil høre om vi kan hjelpe til med å skaffe næringslivsledere som foredragsholdere eller deltakere til et UKA-arrangement. Senere på dagen får vi kanskje besøk av en statsråd som vil lære mer om næringslivet i regionen og ha et lunsjmøte med toppledere herfra. En annen veldig bra ting er at det er stort rom for å sette i gang prosjekter dersom det er noe man brenner for og har tro på. Det er gjerne en kort og ubyråkratisk vei fra en idé unnfanges til den settes ut i livet.

Det må også nevnes at det er en type jobb der man treffer veldig mange interessante mennesker fra alle områder i samfunnet, og det er lærerikt.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Det er fire år siden jeg skiftet beite til Næringsforeningen, etter en del år ved NTNU. Jeg kom fra tre år i stillingen som informasjonsrådgiver ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, som var en fremragende arbeidsplass med gode kolleger, utrolige studenter og spennende arbeidsoppgaver. Før dette var jeg tre år i Informasjonsavdelingen ved NTNU, der jeg hovedsakelig jobbet som journalist og etter hvert redaktør i Universitetsavisa. I årene før det igjen jobbet jeg som faglitterær/populærvitenskapelig redaktør og gründer, samt frilans skribent og oversetter. Etter om lag ti år der jeg stort sett jobbet innenfor og/eller med akademia virket det spennende å prøve noe nytt da muligheten i Næringsforeningen dukket opp, og det har jeg ikke angret på, selv om jeg også hadde en veldig givende jobb på NTNU.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Sjefen min, Berit Rian, var blant de første med hovedfag i fransk ved Universitetet i Trondheim, og hun fikk en lang karriere som leder i næringslivet etter studiene. Hun har nylig blitt fransk konsul i Trondheim, så man skal ikke se bort ifra at det blir pratet litt mer fransk på kontoret her utover sommeren og høsten! Ellers så har jeg nok vanlige, kjedelige svar som at studiene vakte interessen for kunnskapsformidling, og i bred forstand er det mye av innholdet i jobben min i dag.