Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fransk

– Jobbmuligheter

Med en mastergrad i fransk er jobbmulighetene mange. I tillegg til karriere innenfor skoleverket, har studenter med hovedfag eller mastergrad i fransk fått jobb i blant annet

  • reiseliv
  • offentlig forvaltning og diplomati
  • journalistikk
  • forlagsvirksomhet
  • språkteknologi
  • forskning

Masterprogrammet gir deg et godt grunnlag for arbeid med alle typer tekster, og gir dermed mange muligheter på jobbmarkedet.

Ida Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør

"Studerer man fremmedspråk og oversettelse, lærer man også hva som kjennetegner det norske språket, og den kunnskapen bruker jeg aktivt når jeg arbeider med tekster."

-Ida, kommunikasjonsrådgiver SINTEF Byggforsk.

Sigrid. Tidligere franskstudnet. Lektor i videregående skole

"Franskfaget har vært en døråpner for meg, og har flere ganger vært en utløsende faktor til at jeg har fått jobben jeg søkte på"

-Sigrid, lektor ved Verdal videregående skole.

Marius Warholm Hagen Litteraturforsker og førstebibliotekar

"At jeg har lært meg et fremmedspråk gjør at jeg evner å se en sak fra flere sider. Et annet språk innebærer jo nettopp en litt annen vinkling på verden!"

- Marius, post dok og førstebiblotekar.

 

Anja Valberg Rådgiver ved Internasjonal seksjon

"Det gir alltid en egen goodwill blant franske kollegaer når man kan kommunisere på fransk og har god kjennskap til fransk kultur."

-Aina, rådgiver, Internasjonal seksjon, NTNU.

Kenneth Stoltz. Foto. Kommunikasjonsrådgiver

"Studiene vakte interessen for kunnskapsformidling, og i bred forstand er det mye av innholdet i jobben min i dag"

-Kenneth, kommunikasjonsrådgiver i Næringsforeningen.

Hør Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheim, snakke om sin språkbakgrunn fra NTNU.

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.