Preposisjonen "sur" som språklig fenomen

Ingvild Lismoen

Ingvild Lismoen har studert fransk i Nice. Etter et år med Europastudier fant hun ut at fransk-delen var mer interessant enn Europa- og statsvitenskapsdelen, og byttet derfor til lektorutdanning i fransk. Hun angrer ikke. Og drømmejobben: Det er verdens viktigste yrke - lærer!

 

 

 

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

Jeg valgte lektorutdanning med fransk fordi det er et studieprogram som ikke bare lar deg fordype deg i både fransk språk, litteratur og kultur, men du lærer også hvordan du kan formidle denne kunnskapen til andre. Samtidig som lektorutdanningen gir deg undervisningskompetanse i fransk, får du også velge et undervisningsfag nummer to, noe som lar deg kombinere flere interesseområder.

Hva er det som mest spennende/interessant på ditt studieprogram?

Det er spennende at man i starten av studieløpet oppnår en relativt bred innsikt i både fransk språk, litteratur og samfunn. Studiet gir også glimrende muligheter til utveksling ved et fransk universitet, noe som gjør underverker for utviklingen av muntlige og skriftlige ferdigheter i fransk. Det gir også en uvurderlig innsikt og opplevelse av fransk kultur og samfunn.

Videre i studieløpet har du muligheten til å spesialisere deg på et fagområde, for eksempel fransk lingvistikk slik som jeg gjorde, og til slutt bruker du et semester på å forske på et selvvalgt tema under arbeidet med masteroppgaven. Denne spesialiseringen er kanskje aller mest spennende i mine øyne.

Hva handler masteroppgaven din om?

Masteroppgaven min tar for seg et relativt nytt språklig fenomen i det franske språket, nemlig bruken av preposisjonen sur i stedet for à foran navn på byer, som i ”Je suis sur Paris cette semaine”. Dette er en bruk jeg ofte har lagt merke til når jeg har snakket med franskmenn og som også franske media har tatt til seg i stor grad. Jeg undersøker hvor utbredt denne nye bruken er, i hvilke kontekster den forekommer, og hva denne bruken gjør med semantikken til sur.

Jeg fant blant annet ut at sur foran navn på byer først og fremst brukes i kontekster der personens tilknytning til byen er preget av en viss mobilitet. Sur indikerer en ustabil, ofte midlertidig og kortvarig relasjon mellom personen og den aktuelle byen. Arbeidet med masteroppgaven var veldig spennende, særlig fordi det ikke finnes så mye forsking på dette fenomenet ennå.

Hva er drømmejobben?

Verdens viktigste yrke: læreryrket. Som snart ferdigutdannet fransklektor er drømmejobben en jobb som fransklærer på en skole der jeg får gi ungdom mulighet og inspirasjon til å oppdage alle de delene av fransk språk, kultur og samfunn som jeg selv synes er så spennende. Samtidig handler det å være lærer om så mye mer enn kun skolefagene.

Med fare for å høres pompøs ut handler læreryrket først og fremst om å være med på å forme og om å forberede ungdom til å bli selvstendige, tenkende individer som er rustet for voksenlivet og alt det innebærer.


Fri, 19 Feb 2016 12:21:10 +0100