Kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør

Ida Rambæk var i utgangspunktet usikker på om det ville være interessant for en filolog å jobbe i en teknologibedrift, men i dag mener hun at hun har drømmejobben i SINTEF Byggforsk.

Hva skrev du master/hovedfagsoppgave om?

Ida RambekJeg har alltid vært opptatt av både språk og litteratur, og ved å skrive hovedoppgave om litterær oversettelse fikk jeg kombinert begge interessene. Jeg sammenlignet to norske oversettelser av den klassiske tragedien Phèdre av Racine, og undersøkte hvordan metaforer og metonymier i originalteksten var blitt oversatt til norsk. Den oversettelsen som ble best mottatt av det norske publikumet, hadde gjennomgående tatt større hensyn til norske leseres kunnskaper om mytologi, og til det norske språkets rytme og særegenhet.

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Nå jobber jeg som kommunikasjonsrådgiver og forlagsredaktør i SINTEF Byggforsk. Arbeidsoppgavene mine er blant annet å hjelpe forskere med å formidle sin kunnskap til byggenæringen og til media, og å markedsføre SINTEFs produkter og tjenester på nett og i sosiale medier.

Etter utdannelsen ble jeg vitenskapelig assistent og etterhvert stipendiat i et forskningsprosjekt om oversettelse, men oppdaget at jeg ønsket å jobbe med flere kolleger rundt meg, ha mer varierte oppgaver og høyere tempo i arbeidshverdagen. Jeg var heldig og fikk jobb som markedskonsulent i fagbokforlaget Unipub (nå Akademika) hvor jeg hadde tatt oppdrag som korrekturleser mens jeg studerte. Som markeds-konsulent lagde jeg pressemeldinger og annonser, og jeg hadde mye kontakt med media og kunder. Vikariatet var veldig viktig for veien min videre, ikke minst fordi jeg lærte noe om hvilken type arbeidsoppgaver jeg trives med. Stillingen i SINTEF Byggforsk ble utlyst på vanlig måte, og erfaring fra forlag i tillegg til utdannelsen min var avgjørende for at jeg fikk jobben.

Før jeg så stillingsannonsen, ante jeg ikke at SINTEF drev med forlagsvirksomhet, og jeg lurte litt på om det ville være interessant for en filolog å jobbe i en teknologibedrift. Heldigvis blir jeg lett engasjert i nye fagområder, og jeg har daglig stor glede av å bidra til at kunnskap om for eksempel energivennlige bygg blir formidlet til media og myndigheter på en forståelig måte. Jobben jeg har i dag er ikke den samme som ble utlyst for ni år siden, og jeg har fått mulighet til å utvikle meg faglig og forme min egen stilling. I dag er jobben blitt min drømmejobb!

På hvilken måte studiet relevant for jobben din?

En stor del av jobben min består i å gi innspill og forbedre tekster andre har skrevet. For å kunne gi gode tilbakemeldinger til en forfatter, må man først og fremst være en god og oppmerksom leser, og gjennom studiene fikk jeg masse erfaring med tekstanalyse. Studerer man fremmedspråk og oversettelse, lærer man også hva som kjennetegner det norske språket, og den kunnskapen bruker jeg aktivt når jeg arbeider med tekster. Å delta i og lede kollokviegrupper var også en fin mulighet til utvikling, og mer sosialt enn å sitte på lesesalen. Når man hjelper andre til å skrive bedre, blir man også bedre selv!

Har du noen erfaringer eller råd du ønsker å gi til en som er interessert i å studere språk/litteratur?

Fordyp deg i noe som engasjerer deg. Da blir det både morsommere og enklere å fullføre studiene, og det øker sjansen for at de blir relevante for deg senere.

Studerer du fremmedspråk, lærer du veldig mye mer enn et fremmed språk. Det å ha en analytisk tilnærming til tekst, er avgjørende når man arbeider med formidling, uavhengig av hva som skal formidles.