Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fonetikk

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Masterprogram fonetikk er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FON3301 Segmentering og artikulatorisk tolkning av språksignaler 15
FON3303 Perseptuell fonetikk 15
 
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FON3302 Aktuelle emner i fonetikk 15
FON3309 Teori og metode: Forskningsmetode 2 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FON3390 Masteroppgave i fonetikk 60
Thu, 20 Apr 2017 15:17:55 +0200