Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fonetikk (talevitenskap)

bilde masterstudenter fonetikk

Om masterstudiet i fonetikk

Masterprogrammets mål er å gi en utdanning i moderne eksperimentell fonetikk slik at du får et solid grunnlag for praktiske yrkesaktiviteter (for eksempel innenfor taleteknologi eller taleaudiometri). Videre gir en mastergrad deg mulighet til å ta en doktorgrad i fonetikk. Masteropplegget er tilrettelagt så vel for studenter med en bachelorgrad i fonetikk som for studenter med en bachelorgrad i Informatikk, språk og kultur.


Opptakskrav og søknad

Masterprogrammet i fonetikk tilbys ikke lengre for nye søkere.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Fonetikk er først og fremst et forskningsfag, men en mastergrad i fonetikk kan være et bra grunnlag for flere yrkesaktiviteter. Som eksempler kan vi nevne taleaudiometri - testing av hørselsevne med hensyn til tale, logopedi - behandling av problemer ved å artikulere og taleteknologi - omfatter generering av syntetisk tale og talegjenkjenning, ofte kombinert i dialogsystemer som muliggjør kommunikasjon mellom menneske og maskin.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Fri, 12 Jan 2018 11:10:20 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavm: Master i fonetikk
Studieprogramkode: MFON
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for språk og litteratur
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Masterprogrammet i fonetikk tilbys ikke lengre for nye søkere.

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram fonetikk er gyldig for studieåret 2017/2018.