Master, 2-årig

Master i finansiell økonomi

– Studentinformasjon

Informasjon til deg som er tatt opp på Master i finansiell økonomi

Tildeling av lesesalsplasser:

Kontakt Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:
(+47) 73 59 19 40
Faks:
(+47) 73 59 69 54
Epost:
econ@ok.ntnu.no
Hjemmeside:
https://www.ntnu.no/econ
Åpningstider:
08.00-15.00
Besøksadresse:

NTNU Dragvoll,
bygg 7, nivå 5.

Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU
7491 Trondheim