Master, toårig

Master i finansiell økonomi

– Oppbygning

Masterprogrammet i finansiell økonomi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre. Mastergraden avsluttes med en masteroppgave i finansiell økonomi (30 sp) hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK3004 Videregående matematisk analyse 15
TIØ4145 Finansstyring for foretak 7,5
IF400 Finansielle instrumenter 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EiT Eksperter i team (intensiv) 7,5
SØK3001 Økonometri 15
IF440 Kapitalmarkeder og usikkerhet 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FIN3005 Mikrofinans 7,5
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri 15
  Valgemne (se liste nedenfor) 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
FIN3900 Masteroppgave i finansiell økonomi 30

 


Valgbare emner

 
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
BFIN4012 Interest Income Securities (HHS) 7,5 Høst Etter avtale
BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans (HHS) 7,5 Høst Etter avtale
BOKO4030 Verdsettelse og lønnsomhetsmålinger (HHS) 7,5 Høst Etter avtale
TIØ4120 Operasjonsanalyse GK 7,5 Høst  
TIØ4265 Strategisk ledelse 7,5 Høst  
TIØ4285 Produksjons- og nettverksøkonomi 7,5 Vår  
TIØ4557 Empiriske og kvantitative metoder i finans, fordypningsemne 7,5 Høst  
SØK3005 Informasjons- og markedsteori 7,5 Vår  
SØK3514 Anvendt økonometri 15 Høst*  
SØK3515 Mikro- og paneldataøkonometri 15 Høst*  
SØK3517 Åpen makroøkonomi 15 Høst*  

SP. = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

* Emnet undervises ikke hvert studieår. Gå til masterprogrammet i samfunnsøkonomi for mer informasjon. SØK3514 undervises i oddetallsår og SØK3515 i partallsår.

SØK og FIN-emner tilbys ved Institutt for samfunnsøkonomi, TIØ-emner ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og IF-emner ved NTNU Handelshøyskolen (HHS). Oppmelding til emner ved HHS skjer via Institutt for samfunnsøkonomi - send en epost til econ@ok.ntnu.no med oppmeldingsønsket ditt.


Mon, 10 Jul 2017 14:29:05 +0200

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.

Kontakt Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:
(+47) 73 59 19 40
Faks:
(+47) 73 59 69 54
Epost:
econ@ok.ntnu.no
Hjemmeside:
https://www.ntnu.no/econ
Åpningstider:
08.00-15.00
Besøksadresse:

NTNU Dragvoll,
bygg 7, nivå 5.

Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU
7491 Trondheim