Master, 2-årig

Master i finansiell økonomi

– Studiemiljø

Undervisning

Som masterstudent i finansiell økonomi får du trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Når du skriver masteroppgaven får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn; konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f. eks i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m.

Foto: Lena Knutli

Forskningsaktivitet ved instituttet

Ved Institutt for samfunnsøkonomi drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet, både til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.

Studentforeninger - livet rundt studiene

Studentforeningen ved Institutt for samfunnsøkonomi, Pareto , er veldig aktiv og har en rekke sosiale og faglige arrangement. Fagutvalget ECONnect ivaretar kontakten med samfunns- og næringsliv.

Studiebyen Trondheim

Trondheim er en av landets aller beste studentbyer, les mer om hvordan det er å være student her på disse sidene.

Foto: Lena Knutli

Se flere bilder fra Dragvoll og hverdagen på NTNU i økonomifakultetets fotosamling på flickr!