Læringsutbytte

 En student som har fullført masterstudiet i finansiell økonomi forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap 

  • ha god forståelse for hvordan ulike finansielle forhold påvirker foretak og samfunnet
  • kunne vurdere hvilke økonomiske teorier og empiriske metoder som er egnet til å analysere ulike finansielle problemstillinger
  • ha god oversikt over fagområdet finansiell økonomi  

Ferdigheter 

  • kunne anvende relevante forskningsresultater til å ta bedre finansielle beslutninger i private og offentlige foretak
  • kunne bruke økonomisk teori og empiriske analyser til å analysere nye finansielle problemstillinger
  • kunne analysere og formidle den økonomiske realiteten i finansielle problemstillinger til personer med en annen faglig bakgrunn  

Generell kompetanse

  • kunne arbeide godt sammen med fagpersoner i finansiell økonomi
  • kunne arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn dem selv
  • kunne gjennomføre økonomiske analyser som holder et høyt faglig nivå