Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Masterprogram, 2-årig

Filmvitenskap

– Studiets oppbygning

Masterprogram filmvitenskap er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
KM3010 Vitenskapsteori og forskningsdesign 15
FILM3012 Posisjoner i filmvitenskap 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
FILM3013 Fordypningsemne 1 15
FILM3014 Fordypningsemne 2 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis). 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
FILM3090 Masteroppgave i filmvitenskap 60

 

Fri, 21 Aug 2015 14:53:21 +0200