Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Masterprogram filmvitenskap

Masteroppgaven

Arbeidet med et selvstendig, større vitenskapelig arbeid, masteroppgaven, skal gi deg økt kompetanse i filmvitenskapelige problemstillinger og framstillingsformer. Masteroppgaven skal være på 80-100 sider, som forutsettes å tilsvare to semesters arbeid.

Emnet og problemstilling, valg av metodiske og analytiske innganger til avhandlingsprosjektet gjøres i samråd med faglærer. Du skal levere en kort skisse (1-2 sider) med foreløpig problemstilling/tema og foreløpig fremdriftsplan innen 15. november. Prosjektet skal godkjennes av de vitenskapelig ansatte ved seksjonen som på dette grunnlaget oppnevner en veileder. Det skal også skrive en masteravtale mellom deg og instituttet som skal leveres senest 15. september i første semester.

I tillegg til arbeidet med oppgaven og den individuelle veiledningen du får i den forbindelse, skal du også delta på et oppgave-/veiledningsseminar der du legger fram disposisjon for oppgaven og et kapittelutkast.

Masteroppgaven har avsluttende muntlig presentasjon og eksaminasjon, der du først foretar en offentlig presentasjon av oppgaven på omlag 30 minutter, og så drøfter oppgaven med sensoratet.

Eksempler på masteroppgaver i filmvitenskap:

  • Et mindre mediums makt. Om film og tegneserier
  • Videodagbok
  • Fra kaidan til J-horror. En studie av den japanske spøkelsesfilmen
  • Livets betrakter. Margreth Olins dokumentarfilmer
  • Norsk polarfilm: 1921-1932. I ensomhetens hvite tryllerike
  • Følelsen av stil. En studie av disposisjon av filmstil i utvalgte Tim Burton-filmer, og betydning av dette for tilskuerens opplevelse av følelser
  • Gameplay – coming to a cinema near you! Dataspillets estetiske virkemidler i film