Masterprogram, 2-årig

Filmvitenskap

Illustrasjon - filmvitenskap - bilde fra tidlig i filmens dager, kameramann

Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Om masterstudiet i filmvitenskap

Masterprogrammet gir innføring i teoretiske og historiske perspektiver samt metodiske tilganger som er spesifikke for forskning på audiovisuelt materiale og filmvitenskap som fagtradisjon. Arbeidet med et selvstendig, større vitenskapelig arbeid, masteroppgaven, gir deg økt kompetanse i arbeid med filmvitenskapelige problemstillinger og framstillingsformer.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i filmvitenskap er fullført bachelorgrad med fordypning i filmvitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogram filmvitenskap er særlig egnet for deg som sikter deg inn mot en akademisk karriere eller mot undervisningssektoren (medier og kommunikasjon). Andre karrieremuligheter er filmarkiv, filmjournalistikk og filmformidling (kino, filmbyråer etc), og annet kulturarbeid.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3.


Tue, 15 Mar 2016 13:44:24 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2015/2016.