Masterprogram, 2-årig

Farmasi

– Studiets oppbygning

Master i farmasi har et omfang på 120 studiepoeng, og gjennomføres på fulltid over to år (fire semester). Masterprogrammet består av to hoveddeler:

  1. Obligatoriske emner i farmasi, forskningsmetode og tverrfaglig teamarbeid (til sammen 67,5 studiepoeng)
  2. Masteroppgave (52,5 studiepoeng)

Vi gjør oppmerksom på at deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Emnekode Emnetittel Sp. Semester

Emneoversikt

FARM3000 Legemiddelanalyse og generell farmakokinetikk 15 Høst
KLH3002 Epidemiologi 7,5 Høst
KLH3100 Innføring i medisinsk statistikk 7,5 Høst
FARM3001 Klinisk farmasi og farmakoterapi 15 Vår
FARM3002 Nye prinsipper for medikamentell behandling av autoimmune sykdommer og kreft 7,5 Vår
EiT Eksperter i team - tverrfaglig prosjekt 7,5 Vår
FARM3003 Farmasøytisk innovasjon 7,5 Høst
FARM3901 Masteroppgave i farmasi 52,5 Høst/vår
Semester 7,5 sp.     7,5 sp.    7,5 sp. 7,5 sp.

 

Modell av masterprogrammet

1 Høst FARM3000 KLH3002 KLH3100
2 Vår FARM3001 FARM3002 EiT
3 Høst FARM3003 Arbeid med masteroppgave
4 Høst Masteroppgave (FARM3901)

 

Wed, 19 Jul 2017 11:08:26 +0200

Illustrasjon: piller

Eksperter i team

Eksperter i team (EiT) er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU. EiT undervises intensivt i uke 2, 3 og 4 i andre semester.