Farmasi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Farmasi

– Studiets oppbygning


Master i farmasi har et omfang på 120 studiepoeng, og gjennomføres på fulltid over to år (fire semester). Masterprogrammet består av to hoveddeler:

  1. Obligatoriske emner i farmasi og forskningsmetode (til sammen 67,5 studiepoeng)
  2. Masteroppgave (52,5 studiepoeng)

Emneoversikt

Semester Emnekode Emnetittel Studiepoeng
1 (høst) FARM3003 Farmasøytisk innovasjon 7,5
FARM3004 Avansert farmasøytisk kjemi 7,5
FARM3005 Legemiddeltilvirkning og kvalitetssystemer 7,5
MH3000 Innføring i forskningsmetode 7,5
2 (vår) FARM3006 Farmakologi og farmakokinetikk 15
FARM3007 Klinisk farmasi og farmasøytisk praksis 15
3 (høst) MH3001 Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og kritisk kunnskapsinnhenting 7,5
  Arbeid med masteroppgaven  
4 (vår) FARM3901 Masteroppgave i farmasi 52,5

Vi gjør oppmerksom på at deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Praksis

I emnet FARM3007 (Klinisk farmasi og farmasøytisk praksis) inngår det to måneders obligatorisk praksis.

Du får tildelt praksisplass ved et av sykehusapotekene i Helse Midt-Norge. I praksisperioden får du anledning til å studere og delta i utførelsen av ulike farmasøytiske tjenester ved sykehusapotekene, under veiledning av en erfaren farmasøyt.

Dersom du får tildelt praksisplass utenfor Trondheim/Levanger, vil du få kostnader knyttet til hybel dekket av NTNU.

 

Studieplan

Studieplan

En fullstendig beskrivelse av studiets oppbygning, inkludert emnebeskrivelser, finner du i studieplanen for master i farmasi.  

Forventet arbeidsinnsats

Forventet arbeidsinnsats

Master i farmasi ved NTNU er et heltidsstudium og studentenes forventede gjennomsnittlige arbeidsinnsats er 40 timer pr uke. Dette innebærer alle læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser.