Farmasi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Farmasi

– Om programmet


Farmasistudiet gir deg mulighet til å kombinere kjemiske, biologiske og medisinske fag på en unik måte. Farmasøytens legemiddelekspertise vil være med på å forme fremtidens helsevesen.

2-årig master i farmasi passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan legemidler virker, og hvilken rolle legemiddelbehandling spiller både for den enkelte pasient og samfunnet generelt.

Kandidater med bachelorgrad i farmasi har allerede en bred farmasøytisk kompetanse. Med en mastergrad får du økt forståelse av hvordan legemidler utvikles og hvordan farmasøytisk og farmakologisk kompetanse kan bidra til å optimalisere legemiddelbehandling for ulike pasientgrupper. I tillegg får du muligheten til å spesialisere deg innen et farmasøytisk fagfelt gjennom en selvstendig forskningsoppgave.

Opptak til master i farmasi forutsetter bestått bachelorgrad, og du vil derfor bygge videre på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra dette studiet. Dette innebærer inngående kunnskap om utvikling og produksjon av legemidler, herunder kvalitetskrav og systemer for kvalitetssikring av alle trinn i legemiddelkjeden. I tillegg vil du få inngående kjennskap til legemidlers kjemi, effekt og bivirkninger, praktisk bruk og terapistyring av legemidler i behandling av vanlig forekommende sykdommer. Denne kunnskapen skal sette deg i stand til å vurdere problemstillinger innen utvikling og produksjon av legemidler, og til å beherske de sentrale prinsipper for formulering av de sentrale legemiddelformene.

Mastergraden vil gi deg en dypere forståelse for vitenskapelige prinsipper og verdier som ligger til grunn for evidensbasert utvikling og bruk av legemidler

Bilde

Bilde av studenter i lab. Foto: Geir Mogen/NTNU