Farmasi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Farmasi

– Studiemiljø


Master i farmasi tar opp ca. 20 studenter per år. De små studentkullene legger til rette for et godt studiemiljø.

Som masterstudent vil du få anledning til å jobbe tett sammen med dine medstudenter, men du vil også jobbe med en selvstendig forskningsoppgave i et av våre mange sterke forskningsmiljøer. Gjennom tverrfaglig samarbeid og kvalifisert veiledning vil du få innsikt i forskningsprosessens mange faser.

Som student vil du få tilgang til moderne undervisningsrom, lesesaler, laboratorier, IKT-utstyr og bibliotek.

Master i farmasi er et fulltidsstudium. Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger og seminarer, og er konsentrert i emner på 7,5 eller 15 studiepoeng. Det er normalt obligatorisk oppmøte på forelesningene. Emnet Eksperter i team undervises over tre uker i januar (andre semester).

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Campus Øya

Campus Øya

Fakultet for medisin og helse-vitenskap er samlokalisert med St. Olavs hospital på Campus Øya i Trondheim. Her er det bygd et nytt universitetssykehus som integrerer klinikk og universitet, pasientbehandling, forskning og undervisning på en ny og tettere måte.

Studentforeninger

Studentforeninger

Antidot er en studentforening av og for masterstudenter i farmasi ved NTNU i Trondheim. Foreningens formål er å bedre det faglige og sosiale miljøet ved studiet, og skape et inkluderende miljø.

SOMA er linjeforeningen for alle masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim. 

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr tjenester innen medisin og helsefag til studenter og ansatte ved NTNU De hjelper deg med litteratur, kurs, veiledning og arbeidsplasser.

Biblioteket har avdelinger ved alle studiesteder. De har en egen fagside for medisin og helse.