Masterprogram, 2-årig

Farmasi

– Studiemiljø

Master i farmasi tar opp ca. 20 studenter per år. De små studentkullene legger til rette for et godt studiemiljø.

Som masterstudent vil du få anledning til å jobbe tett sammen med dine medstudenter, men du vil også jobbe med en selvstendig forskningsoppgave i et av våre mange sterke forskningsmiljøer. Gjennom tverrfaglig samarbeid og kvalifisert veiledning vil du få innsikt i forskningsprosessens mange faser.

Som student vil du få tilgang til topp moderne undervisningsrom, lesesaler, laboratorier, IKT-utstyr og bibliotek.

Master i farmasi er et fulltidsstudium. Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger og seminarer, og er konsentrert i emner på 7,5 eller 15 studiepoeng. Det er normalt obligatorisk oppmøte på forelesningene. Emnet Eksperter i team undervises over tre uker i januar (andre semester).

Bilde av studenter ved NTNU. Foto: Geir Mogen

Det integrerte universitetssykehuset

Fakultet for medisin og helse-vitenskap er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. Her ble det i perioden 2002-2013 bygd et nytt universitets-sykehus som integrerer klinikk og universitet, pasientbehandling, forskning og undervisning på en ny og tettere måte.

SOMA

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale arrangementer i løpet av studieåret.