Farmasi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Farmasi

– Jobbmuligheter


Farmasøyters legemiddelekspertise er etterspurt på mange områder, både innen helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Med en mastergrad i farmasi vil du ha en større faglig dybde og mer forskningserfaring, og dermed være mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Den største andelen farmasøyter arbeider i apotek, der reseptekspedisjon og veiledning i legemiddelbruk er viktige arbeidsoppgaver. Kun kandidater med mastergrad i farmasi kan ha det faglige og administrative lederansvaret for apotek (driftskonsesjonær). Farmasøyter ansatt i sykehusapotek har i tillegg spesielle oppgaver knyttet til å forsyne sykehusene med legemidler (også egenproduserte preparater). Det har også vært økende fokus på hvordan farmasøyter kan bidra inn i tverrfaglige team rundt pasientene, såkalt klinisk farmasi. Slike tjenester ytes i dag på flere kliniske avdelinger i sykehus, men flere og flere farmasøyter arbeider også med klinisk farmasi innen de kommunale helsetjenestene. Målet er å kvalitetssikre og optimalisere legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient, sammen med annet helsepersonell.

Farmasøyter har viktige funksjoner innen legemiddelindustrien, for eksempel innenfor forskning og utvikling, produksjon og markedsføring av legemidler. Det finnes flere legemiddelfirma i Norge med egne forsknings- og utviklingsavdelinger. Her arbeider farmasøyter for eksempel med problemstillinger knyttet til formulering og produksjon av nye produkter. I tillegg har mange internasjonale legemiddelfirma kontorer i Norge, der farmasøyter arbeider med regulatoriske spørsmål, registrering av bivirkninger, gjennomføring av klinisk utprøvning og markedsføring av legemidler.

Statlige forvaltningsorganer som Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet er avhengige av farmasøytisk kompetanse for å få utført sine oppgaver. I tillegg arbeider farmasøyter i mer spesialiserte offentlige enheter som Giftinformasjonen og Folkehelseinstituttet.

Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter vært meget godt, og mange farmasøyter finner seg andre arbeidsplasser enn de som er nevnt over.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Bilde

Illstrasjon: farmasøyt i apotek