Masterprogram 2-årig, Trondheim

Europastudier

– Utenlands- og praksisopphold

Masterprogram i europastudier legger tilrette for utenlandsopphold og praksisopphold gjennom studiet.

Å tilbringe et semester i utlandet, enten ved et lærested eller i praksis, er en unik mulighet til å ta kurs som supplerer tilbudet ved NTNU, til å lære nye miljø og kulturer å kjenne, til å forbedre språkferdigheter og kulturell kompetanse. Dette er etterspurte ferdigheter i arbeidsmarkedet, både nasjonalt og internasjonalt, og som gir et konkurransemessig fortrinn til de som besitter dem.

Vi oppfordrer våre masterstudenter varmt til å tilbringe det andre semesteret av studiets første år ved et av universitetene i Europa som NTNU har utvekslingsavtaler med. Utenlandsoppholdet skal tilsvare 30 studiepoeng. Studenter kan også velge å gjennomføre et praksisopphold utenlands, eller i Norge. Dette kan gi uttelling på opptil 30 studiepoeng, avhengig av varigheten på oppholdet. NTNU nylig opprettede Brusselkontor formidler praksisopphold som er tilpasset masterprogrammets profil.

NTNU har inngått avtaler med en rekke europeiske universiteter hvor våre studenter kan tilbringe et semester. Eksempler på aktuelle studiesteder er University of Portsmouth (UK), hvor Europastudier har en egen utvekslingsavtale, Université de Strasbourg (Frankrike), Universidad de Granada (Spania) og Leipzig Universität (Tyskland). Mer informasjon om utenlandsopphold vil bli gitt i løpet av første semester.

Studenter kan søke om å tilbringe andre semester ved NTNU. Delstudiet i utlandet blir da erstattet med relevante emner tilsvarende 22,5 studiepoeng og Eksperter i team / Humanister i praksis tilsvarende 7,5 studiepoeng.


Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning. Du finner kontaktinformasjon til studieveileder under menypunktet "studieveiledning" på studieprogramsiden din.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling


Utenlands- og praksisopphold

Våren 2017: Masterstudent Magdelena Nyland praktikant ved Europarådet i Strasbourg.

Foto: Europarådet