Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

– Studiets oppbygning
Masterprogram engelsk er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år. Du kan velge spesialisering inne litteratur, kultur eller språk.

Informasjonens gyldighet MENG

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Velg spesialisering

Velg spesialisering


Velg spesialisering

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ENG3316 Spesialiseringsemne i engelskspråklig litteratur før 1900  7,5
ENG3317 Spesialiseringsemne i moderne engelskspråklig litteratur 7,5
LITT3001* Forskningsmetoder i litteraturvitenskap  7,5
LITT3002* Litteraturvitenskapelige teorier 7,5

*) Studenter som vil skrive masteroppgave innen kulturkunnskap, erstatter disse emnene med emnene HIST3105 Avanserte forskningsmetoder i historie og HIST3115 Historiefagets teori og historie.

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ENG3320 Tema innen engelskspråklig litteratur 7,5
ENG3430 Tema innen litteratur og kultur 7,5
ENG3450 Historie, samfunn og kultur 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ENG3900 Masteroppgave i engelsk 60

 

 

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SPRÅK3001 Forskningsmetoder i språkvitenskap 7,5
SPRÅK3002 Språkvitenskapelige teorier 7,5
SPRÅK3100 Sosiolingvistisk teori  7,5
SPRÅK3200 Semantikk og pragmatikk 7,5

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ENG3110  Spesialiseringsemne i engelsk språk 7,5
SPRÅK3210 Lingvistisk teori og komparativ grammatikk 7,5
SPRÅK3300 Språk og kognisjon 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
ENG3900 Masteroppgave i engelsk 60

 

Studiets oppbygning MENG

31 mai 2019

Studiehåndbok og pensum

Diverse informasjon master