Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

– Om studiet

Engelske masterstudenter

Masterprogrammet i engelsk åpner verden for deg

Programmet gir deg muligheten til ytterligere faglig fordypning innenfor engelsk litteratur, språk eller kulturkunnskap. I tillegg vektlegges vitenskapelig teori og metode.

Masterprogram engelsk har som mål å utdype din kunnskap og innsikt gjennom et gradvis mer spesialisert studium. Det stilles derfor store krav til bruk av primær- og sekundærkilder og til en vitenskapelig og kritisk holdning til de fenomen som studeres.

Samtidig legges det vekt på den praktiske språkferdigheten. Et masteremne ligger på et høyere faglig nivå enn et fordypningsemne, og gir mulighet til et mer spesialisert studium, samt anledning til spesialisering innenfor et spesielt fagområde, vanligvis med bakgrunn i et fordypningsemne.

Hvorfor velge masterprogram engelsk?

Når du tar masterprogram engelsk ved NTNU, kan du velge å spesialisere deg i høy grad innen én enkelt disiplin, eller du kan velge å skaffe deg bredere kompetanse. Vi tilbyr tverrdisiplinære emner på flere nivå, og du kan også velge et tverrdisiplinært tema for masteroppgaven din.

Seksjonens faglige spesialområder omfatter for tiden blant annet første- og andrespråkstilegnelse og 1700-talls studier.

12 mar 2018

Om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i engelsk

Studieprogramkode: MENG

Studiepoeng: 120

Søknadsfrist: 15. april

Søknad: Søknadsweb

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for språk og litteratur, Det humanistiske fakultet