Engelsk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Engelsk

– Jobbmuligheter

Med en master i engelsk er jobbmulighetene mange. I tillegg til en karriere i skoleverket, har studenter med mastergrad i engelsk fått jobb innenfor blant annet:

  • reiseliv
  • dataspillbransjen 
  • offentlig forvaltning
  • journalistikk og media
  • forlagsvirksomhet
  • språkteknologi
  • forskning

Masterstudiet gir deg et godt grunnlag for arbeid med alle typer tekster, og gir dermed mange muligheter på jobbmarkedet.

Møt tidligere studenter meng

Møt tidligere studenter


Ressurspublisering

Leder i chatbot-firma

Navn: Øyvind Steinkopf Sund

Utdanning:

Arbeidssted: Convertelligence

"Jeg har overordnet ansvar for et eget team med tekstforfattere som jobber med bransjetilpassede chatbot-moduler til kunder."

Content Designer

Navn: Drikus Kuiper

Utdanning: 

Arbeidssted: Paradox Interactive

"Paradox's Content Designer role is quite unique in its requirements (making it particularly well-suited for history/English students), but many other game developers need writers, too."

Stortingsreferent

Navn: Ingjerd Lindeland

Utdanning:

Arbeidssted: Stortinget

"Studer det du har lyst til - du skal trass alt arbeide med feltet i mange år, så det er viktig at det er lystbetont!"

KRYSSPUBLISERT fra BALIT om HF-karriere - IKKE RØR

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.