Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning er på 90 studiepoeng. Du gjennomfører studiet på deltid over tre år, med 50 % studieprogresjon.

  • 1. og 2. år: 8 kurs (tilsammen 60 studiepoeng)
  • 3. år: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Undervisningen er samlingsbasert og de fleste samlingene finner sted i Trondheim. I tillegg arrangeres ekskursjoner til utlandet i forbindelse med to av samlingene.


De to første årene skal du ta tilsammen åtte kurs, to hvert semester (se rekkefølge under). Studiet avsluttes med selve masteroppgaven på 30 studiepoeng.

Les mer om kursene


1. år

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
AAR6041 Introduksjon til fagområdet og FM, Eiendomsforvaltning og service 7,5 Høst
AAR6036 (tidl AAR6021) Eiendomsutvikling og områdeplanlegging 7,5 Høst
BA6105 Styring og ledelse av prosjekter 7,5 Vår
AAR6023 Eiendomsøkonomi 7,5 Vår

 

2. år

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
AAR6028 Strategisk arealforvaltning 7,5 Høst
AAR6037 (tidl. BA6101) Bærekraftig transformasjon av bygninger 7,5 Høst
AAR6032 Eiendomsjus 7,5 Vår
AAR6043 Vitenskapelige metoder 7,5 Vår

 

3. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
 

AAR6990

Alt. PK6906 eller BA6902

Masteroppgave 30

Les mer om kursene


Eiendomsutvikling og - forvaltning

Samlingsbasert undervisning

Det arrangeres to kurs per semester de to første årene, der hvert kurs har to samlinger. Det er dermed fire samlinger per semester de to første årene av studiet. Det tredje og siste året er det to samlinger på høstsemesteret og to samlinger på vårsemesteret i forbindelse med masteroppgaveskriving.

De fleste samlinger har tre samlingsdager. Unntaket er oppstartsuken, som foregår over fem dager. Unntak også i forbindelse med ekskursjoner. Samlingene har oppstart kl 10.00 første dag, og avslutning kl 15.00 siste dag.

Samlingene forgår i Trondheim (Gløshaugen) med unntak av andre samling på kurset «FM, eiendomsforvaltning og service», som foregår i Oslo, i samarbeid med Forsvarsbygg og Ahus. Det er også et unntak for andre samling i emnet "Vitenskapelige metoder" (siste emne vår, år to), der det er en nasjonal samling, fortrinnsvis til Røros.

Ekskursjon utenfor Norge

I emnet "Strategisk Arealforvaltning" (høst, andre år) arrangeres en ekskursjon på første samling til Oslo + variable reisemål i Europa, oftest til Nederland. Varighet på ekskursjonen er fra tirsdag morgen til fredag kveld. Det beregnes en egenandel for oppholdet, og flyreisen dekkes selv.


Samlinger høsten 2020

Samlinger høsten 2020

AAR6041 Intro/FM, eiendomsforv. og service:

  • 24. - 28. august (mand-fred)
  • 22.- 24. sept. (Oslo/Forsvarsbygg-Ahus)

AAR6021 Eiendomsutvikling og arealplanlegging:

  • 21.- 23. oktober
  • 16.- 18. november