Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Studiets oppbygging

Masterprogrammet i eiendomsutvikling og -forvaltning er på 90 studiepoeng. Du gjennomfører studiet på deltid over tre år, med 50 % studieprogresjon. Undervisningen er samlingsbasert og de fleste samlingene finner sted i Trondheim. I tillegg arrangeres ekskursjoner til utlandet i forbindelse med to av samlingene.

Kurs

Masterprogrammet består av åtte kurs, der du tar to kurs hvert semester. Studiet avsluttes med selve masteroppgaven på 30 studiepoeng.

Se rekkefølgen på kursene under.

Les mer om kursene


1. år

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
AAR6031 Introduksjon til fagområdet og FM, Eiendomsforvaltning og service 10 Høst
AAR6021 Eiendomsutvikling og arealplanlegging 7,5 Høst
BA6105 Organisering og styring i prosjektutvikling 7,5 Vår
AAR6023 Eiendomsøkonomi 7,5 Vår

 

2. år

Emnekode Tittel Studiepoeng Semester
 
AAR6028 Strategisk arealforvaltning 7,5 Høst
BA6101 Ombygging og forvaltning av bygninger 7,5 Høst
AAR6032 Eiendomsjus 7,5 Vår
AAR6024 Vitenskapelige metoder 5 Vår

 

3. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
 

AAR6990

Alt. PK6906 eller BA6902

Masteroppgave 30

 

Samlingsbasert undervisning

Det arrangeres to kurs per semester de to første årene, der hvert kurs har to samlinger. Det er dermed fire samlinger per semester de to første årene av studiet. Det tredje og siste året er det to samlinger på høstsemesteret og to samlinger på vårsemesteret i forbindelse med masteroppgaveskriving.

De fleste samlinger har tre samlingsdager. Unntaket er oppstartsuken (første uke i september), som foregår over fem dager.  Unntak også i forbindelse med ekskursjoner. Samlingene har oppstart kl 10.00 første dag, og avslutning kl 15.00 siste dag.

Samlingene forgår i Trondheim (Gløshaugen) med unntak av andre samling på kurset «FM, eiendomsforvaltning og service», som foregår i samarbeid med Forsvarsbygg i Oslo.

Ekskursjoner

Det arrangeres to ekskursjoner i løpet av masterprogrammet:

  1. Strategisk Arealforvaltning (høst, andre år): Ekskursjon på andre samling til Oslo og variable reisemål i Europa (september). Kostnader til hotell og fly er inkludert i kursavgiften. Varighet på ekskursjonen er fra tirsdag morgen til fredag kveld.
  2. Vitenskapelige Metoder (vår, andre år): Ekskursjon på andre samling til Tolfa/Roma (april). Det beregnes en egenandel for overnatting, intern transport og mat (se pris og angrerett). Kostnader til fly dekkes av studenten. Varighet fra onsdag til søndag. 

 


Samlinger høsten 2018

AAR6031 Intro/FM, eiendomsforv. og service:

  • 27. - 31. august
  • 18.- 20. sept. (Oslo/Forsvarsbygg)

AAR6021 Eiendomsutvikling og arealplanlegging:

  • 23.-25. okt.
  • 19.-21. nov.