Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Pris og angrerett

Pris

Kr 30.000,- pr semester over tre år, til sammen kr 180.000,-.

Det tas forbehold om endring av kursavgiften.

Summen inkluderer undervisning, veiledning og sensur, pensumlitteratur, lunsjer under samlingene, en kursmiddag per kurs - samt fly- og overnattingsutgifter for ekskursjon i Strategisk Arealforvaltning. Semesteravgift kommer i tillegg. Reise og opphold ved øvrige kurs og ekskursjoner er ikke inkludert. Egenandel for ekskursjon i kurset Vitenskapelige metoder (Italia, vår andre år) er pt. kr 7.000 (flykostnader kommer i tillegg).

Mastergrad i eiendomsutvikling og -forvaltning er godkjent for støtte i Statens Lånekasse


Avmelding

Etter angrerettens utløp er søknaden bindende for ett semester (1/2 år) av gangen. Med bindende søknad menes:

  • Første semester: Hvis du trekker deg mellom angrefristens utløp og til en uke før kursstart, belastes et beløp tilsvarende 20 % av kursavgiften for ett semester. Ved senere avmelding må du betale hele kursavgiften for første semester.
  • Andre til sjette semester: Du kan melde deg av senere semester innen 1. oktober for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Avmelding sendes skriftlig til Elin Røsok, elin.m.rosok@ntnu.no . Hvis ikke er du å betrakte som opptatt til neste semester. Hvis du likevel trekker deg etter 1. oktober for vårsemesteret og til en uke før kursstart / etter 1. juni for høstsemesteret og til en uke før kursstart, belastes et beløp tilsvarende 20 % av kursavgiften for ett semester. Ved senere avmelding må du betale hele kursavgiften for ett semester.

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) / skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Når du sender e-posten til videre@ntnu.no vil du få en kvittering til din e-postadresse som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Du kan også sende skjema/brev i posten til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merk at det er forbrukeren som må bevise at meldingen er gitt innen fristen, dersom det senere oppstår tvil om dette, jfr. § 20 i loven.

Utsettelse

Hvis du ikke gjennomfører et kurs, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger. Enkelte kurs kan ha andre regler for utsettelse og permisjon, se kursets nettside.


Studiefinansiering

Statens lånekasse

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse. Støtten er behovsprøvd mot lønn og annen støtte gjennom studiet. Etter at du har betalt semesteravgift, overfører vi informasjon om deg til Lånekassen. Deretter må du forholde deg til de rutiner Lånekassen har. Det kan ta en uke fra du betaler semesteravgiften til lånet blir utbetalt. Kommer ikke lånet, sjekk at du har brukt riktig KID-nummer, kontonummer og at Lånekassen vet at du skal studere ved NTNU. På Studentweb kan du se hvilke opplysninger som er overført til Lånekassen.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning kunne være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning, se Arbeidsgivers fradragsrett (pkt. 11) på skatteetaten.no.