Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Om studieprogrammet

Eiendomsutvikling og - forvaltning

Eiendommer og bygninger representerer ofte betydelige verdier. Det ligger store økonomiske muligheter i god strategisk utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Til dette trengs profesjonelle eiendomsutviklere, forvaltere og praktikere med solid kunnskap innen arkitektur og teknikk, planlegging, økonomi og jus, personal- og prosjektledelse.


Målgruppe

Det erfaringsbaserte masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning retter seg mot kandidater med erfaring fra utvikling, forvaltning eller salg/megling av bygg og eiendommer, som ønsker å øke sin kompetanse på fagområdet. Studentene har ulik utdanningsbakgrunn, og kommer fra både større og mindre organisasjoner, med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.


Om studiet

Utdanningen omfatter strategiske spørsmål vedrørende utvikling og arealplanlegging, organisering og ledelse av servicetjenester samt rådgivning innen fagområdet FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Sentralt i utdanningen står det tverrfaglige konseptet Facilities Management, der vi har fokus på støttefunksjonene for å oppnå et best mulig grunnlag for kjerne-virksomheten som foregår i bygningene. Den skal bidra til produktivitet og trivsel på arbeidsplassen.

Studiets oppbygging

NTNU er alene om å tilby videreutdanning på masternivå innenfor eiendomsutvikling og forvaltning/Facilities Management i Norge. Tilbakemeldinger fra de som har avsluttet sin grad er at utdanningen har ført til nye og interessante arbeidsoppgaver og muligheter.

Dette sier studentene


Karrieremuligheter

Det er stort behov for formell og praktisk kompetanse innen bygg- og eiendomsforvaltning både i offentlig og privat sektor. Behovene er knyttet til:

 • Eiendomsutvikling, forvaltning, salg og utleie
 • Salg av produkter og tjenester innen eiendom
 • Prosjektutvikling og -ledelse

Fagmiljø

Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for arkitektur og design og Fakultet for ingeniørvitenskap.

De fagansvarlige er:

 • Programleder og førsteamanuensis Geir Hansen, NTNU
 • Professor Nils Olsson, NTNU
 • Professor II Siri Hunnes Blakstad, NTNU
 • Professor II Svein Bjørberg, NTNU/Multiconsult AS
 • Førsteamanuensis Marit Støre-Valen, NTNU
 • Førsteamanuensis Ola Lædre, NTNU
 • Seniorrådgiver Margrethe Foss, Multiconsult AS
 • Høgskolelektor Børge Aadland, Høgskolen i Bergen
 • Adm. dir. Gunnar Leikvam, C-Alcea AS
 • Overingeniør Håkon Kleiven, Oppland Fylkeskommune

Eiendomsutvikling og - forvaltning