Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Dette sier studentene

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Åshild Stavsløkk

Et studie veldig mange vil finne relevant

Studiet er relevant for veldig mange, ettersom faget strekker seg over hele livsløpet til et bygg. Det er ekstra givende at klassen består av mennesker med erfaring fra bransjene, både fra privat og offentlig sektor. Dette bidrar til at undervisningen hele tiden er tidsaktuell. 

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Åshild Stavsløkk

Et studie veldig mange vil finne relevant

Studiet er relevant for veldig mange, ettersom faget strekker seg over hele livsløpet til et bygg. Det er ekstra givende at klassen består av mennesker med erfaring fra bransjene, både fra privat og offentlig sektor. Dette bidrar til at undervisningen hele tiden er tidsaktuell. 

Navn: Åshild Stavsløkk

Tidligere utdanning: Husøkonom fra Høyskolen i Akershus og utdanning innen interiørakitektur

Jobb: Eiendomsforvalter i Trøndelag fylkeskommune

Åshild er eiendomsforvalter i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Hun er utdannet husøkonom fra Høyskolen i Akershus, men har også utdanning innen interiørarkitektur. Hun har tidligere erfaring med renholdsledelse og planlegging, fra offentlig og privat virksomhet.

Hva var bakgrunnen din for å velge dette masterprogrammet?

Jeg avsluttet bachelor i Facility and Service Management på Høyskolen i Akershus i 2006, og etter ca fem år i arbeidslivet syntes jeg det var en naturlig å ta fatt på mastergraden. Jeg hadde lyst å utvide perspektivet og oppnå ny kompetanse. 

Var det noen emner du syntes var spesielt interessante?

Jeg likte spesielt godt modulene som omhandlet FM, strategisk arealforvaltning, samt vedlikehold og ombygging. 

Hva er det viktigste utbyttet du sitter igjen med?

Jeg har oppnådd det jeg tenkte; et bredere perspektiv og bedre oversikt over fagområdene eiendomsutvikling og forvaltning. Jeg er også blitt veldig klar over at studiet representerer en rekke fagområder som krever flere års arbeidserfaring for å beherske godt. Jeg er blitt kjent med flere hyggelige mennesker som jobber i bransjen. 

Hva husker du best fra studietiden?

Jeg husker best studieturene, både til Nederland og Italia. Jeg husker også at det flere ganger var skikkelig moro å jobbe med oppgavene som skulle leveres. 

Er det andre aspekter ved studiet du ønsker å trekke frem?

Studiet er relevant for veldig mange, ettersom faget strekker seg over hele livsløpet til et bygg. Det er ekstra givende at klassen består av mennesker med erfaring fra bransjene, både fra privat og offentlig sektor. Dette bidrar til at undervisningen hele tiden er tidsaktuell. 

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Rolf Erik Bugge

- Studiet har gitt meg større faglig tyngde.

Hovedgrunnen til at jeg valgte å ta en slik utdannelse var som følge av at jeg ønsket en større bredde og forståelse for hele «eiendomsprosessen» - fra A til Å

 

Erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Rolf Erik Bugge

- Studiet har gitt meg større faglig tyngde.

Hovedgrunnen til at jeg valgte å ta en slik utdannelse var som følge av at jeg ønsket en større bredde og forståelse for hele «eiendomsprosessen» - fra A til Å

 

Ved etablering av dagligvarebutikker blir kjøp av eiendom/tomter og utvikling av disse et viktigere og viktigere instrument. Det er vanskeligere enn tidligere å sikre seg de gode beliggenhetene og ofte ser vi at det er store og tidkrevende prosesser for både å sikre eiendommen, men også frem til dagligvarebutikken står ferdig. Det å ha en helhetsforståelse for eiendom er viktig, da man gjerne har dialog med eiendomsaktører som er spesialister innenfor sitt fagområde. I tillegg sitter vi på svært mange leieforhold, som også gjør at forståelsen for det juridiske i blant annet leiekontrakter er viktig.

Jeg hadde forventinger om å nettopp øke min generelle forståelse for eiendom, slik at jeg får en betydelig økt forståelse for de ulike eiendomsfagene i møte med andre eiendomsaktører.

Hva husker du best fra studietiden?

En svært viktig del av et slikt studie – og for å holde motivasjonen oppe – er det sosiale aspektet. 2010-kullet var i en særstilling i forhold til dette og mange vil garantert bevare det utrolig gode samholdet i klassen og ikke minst nettverket man har skapt. I tillegg så er det slik at enkelte av fagene «treffer meg» mer enn andre, som for eksempel eiendomsutvikling.

Må også nevne utrolig spennende turer både til Nederland og Italia som en del av kursopplegget. Disse bidro både til faglig påfyll, betydelig inspirasjon, men selvsagt også mye sosialt!

For utviklingen av FM er det stort behov for fagpersoner med dokumentert kompetanse. Hvilken betydning har en mastergrad og hvilke muligheter har det gitt deg?

En slik mastergrad ved NTNU har gitt meg en betydelig fagkunnskap innen mange deler av eiendomsfagene, men også viktigheten av å erkjenne sine begrensninger (dvs. når må man koble på fagpersoner). I min jobb har det gjort meg betydelig tryggere i dialogen med andre eiendomsaktører og en økt selvtillit om at dette faget er noe man kan. I tillegg har spesielt eiendomsutvikling- og den juridiske delen bidratt til å øke mitt kompetansenivå til et høyere nivå. Utdannelsen gir meg også mange muligheter for min videre utvikling internt i NorgesGruppen og ikke minst den faglige tyngden i dialogen med kollegaer og eiendomsbesittere.

Til slutt: Man kommer aldri til å angre på å ha begynt på dette studiet – det gir betydelig større faglig tyngde og ikke minst et større nettverk og venner for livet! 10 poeng til NTNU!

Rolf Erik Bugge jobber i NorgesGruppen Øst og er prosjektdirektør i region Oslo, Akershus og Buskerud. Til daglig jobber han med søk, akkvisisjon og kontraktsforhandlinger for nye dagligvarebeliggenheter, samt ivaretakelse av eksisterende leiekontrakter. I tillegg har han fokus på butikkoptimalisering, dette innebærer å ha de riktige konseptene på de rette plassene.

 

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Erick Beltran

- Bruker det jeg lærte hver dag!

- Jeg bruker kunnskapen og metodene som jeg lærte i Trondheim daglig og anvender disse i konkrete problemstillinger innen organisasjonen. 

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Erick Beltran

- Bruker det jeg lærte hver dag!

- Jeg bruker kunnskapen og metodene som jeg lærte i Trondheim daglig og anvender disse i konkrete problemstillinger innen organisasjonen. 

Navn: Erick Beltran
Tidligere utdanning: sivilingeniør
Jobb: Statoil GBS

- Jeg bruker kunnskapen og metodene som jeg lærte i Trondheim daglig og anvender disse i konkrete problemstillinger innen organisasjonen. Jeg nevner spesielt følgende temaer som er aktuelle: FM-strategi, eiendomsutvikling, prosjekt- og risikostyring, økonomi, FM-tjenester og strategisk arealforvaltning.

Erick Beltran er utdannet sivilingeniør fra Universidad Adolfo Ibáñez i Chile og har siden han ble uteksaminert i 1998 arbeidet både i Chile, Belgia og Norge som rådgiver og konsulent innen flere fagområder. Han er i dag ansatt ved Statoil GBS, en intern enhet i Statoil som leverer mange ulike tjenester som støtter bedriftens kjernevirksomhet. Hans oppgaver i hovedsak er relatert til utviklingen av FM funksjonen samt utvikling av arbeidsplassene i Statoil.

Erick ble ferdig med sin Master i eiendomsutvikling og -forvaltning våren 2011. Oppgaven ”New ways of working” ble tildelt en bransjepris for beste master 2011. Erick fremhever det høye faglige nivået ved studiet, både i diskusjoner med erfarne medstudenter og i undervisningen. Han viser til at kombinasjonen av høyt kvalifiserte forelesere og erfarne medstudenter bidro til å balansere teori og praksis.

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Jorunn Iren Husby

Mastergraden gir muligheter for den som vil videre

- Det er et stort behov for eiendomsforvaltere og eiendomsutviklere som evner å se helheter og som kan være med å påvirke. Ved å fullføre studiet er det er stort marked for deg som ønsker å utnytte mulighetene.

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Jorunn Iren Husby

Mastergraden gir muligheter for den som vil videre

- Det er et stort behov for eiendomsforvaltere og eiendomsutviklere som evner å se helheter og som kan være med å påvirke. Ved å fullføre studiet er det er stort marked for deg som ønsker å utnytte mulighetene.

Navn: Jorunn Iren Husby

Tidligere utdanning: ingeniør

Jobb: leder i Firesafe Consulting

- Det er et stort behov for eiendomsforvaltere og eiendomsutviklere som evner å se helheter og som kan være med å påvirke. Ved å fullføre studiet er det er stort marked for deg som ønsker å utnytte mulighetene.

Jorunn Iren Husby deltok på det første kullet som ble tatt opp til masterprogrammet. Hun er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørskole og har 17 års erfaring innen eiendom og forvaltning. Hennes motivasjon var å utvide egen kompetanse og formalisere kunnskapen hun allerede hadde. Jorunn opplevde studiet som spennende, lærerikt og krevende. Gjennom studiet har hun opparbeidet et stort faglig nettverk. Jorunn skrev en masteroppgave om brann og driftsfasen i et bygg. Oppgaven ble tildelt en bransjepris for beste master 2008. Hun har presentert oppgaven ved flere fagsamlinger og brannsymposium, samt ovenfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Etter endt mastergrad har hun ledet Facility Management hos Trondheim Energi Eiendom. I september 2011 overtok hun lederansvaret hos Firesafe Consulting.