Eiendomsutvikling og -forvaltning

Erfaringsbasert masterprogram

Eiendomsutvikling og -forvaltning

– Dette sier studentene

Ressurspublisering

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Åshild Stavsløkk

Et studium veldig mange vil finne relevant

Studiet er relevant for veldig mange, ettersom faget strekker seg over hele livsløpet til et bygg. Det er ekstra givende at klassen består av mennesker med erfaring fra bransjene, både fra privat og offentlig sektor. Dette bidrar til at undervisningen hele tiden er tidsaktuell. 

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Rolf Erik Bugge

- Studiet har gitt meg større faglig tyngde.

Hovedgrunnen til at jeg valgte å ta en slik utdannelse var som følge av at jeg ønsket en større bredde og forståelse for hele «eiendomsprosessen» - fra A til Å

 

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Erick Beltran

- Bruker det jeg lærte hver dag!

- Jeg bruker kunnskapen og metodene som jeg lærte i Trondheim daglig og anvender disse i konkrete problemstillinger innen organisasjonen. 

Eiendomsutvikling og -forvaltning: Jorunn Iren Husby

Mastergraden gir muligheter for den som vil videre

- Det er et stort behov for eiendomsforvaltere og eiendomsutviklere som evner å se helheter og som kan være med å påvirke. Ved å fullføre studiet er det er stort marked for deg som ønsker å utnytte mulighetene.