FRA MASTER TIL JOBB

Møt våre tidligere masterstudenter

– Hva jobber de med i dag?

Katinka Collett Ulimoen

Bilde: Katinka med sine seniorskuespillere. Foto: ByavisaUtdanning:

Master drama/teater, praktisk-teoretisk variant, ferdig våren 2014.

Tittel på masteroppgave:

Erindringsteater – kunstnerisk ledelse av eldre teaterentusiaster.

Hvorfor valgte du å ta master i drama og teater?

Etter fullført bachelor følte jeg at jeg ikke hadde nok kunnskap til å få en ordentlig fagspesifikk jobb innenfor drama og teater. Jeg hadde heller ikke nok erfaring eller selvtilitt til å lede eller drive noe videre selv. Jeg vurderte derfor å gå over i et annet fagfelt. Før jeg startet på masterstudiet tok jeg tok et årstudium i idrett, men i løpet av dette året fikk jeg opplevelsen av at jeg ikke var ferdig med drama og teaterfeltet. Jeg visste ikke helt hva jeg ville bruke en master i drama og teater til, men jeg tenkte at i en master kunne jeg i alle fall bestemme retningen på det jeg fordypet meg i, og at jeg kom til å lære mye og finne min vei underveis. Jeg har alltid visst at jeg helst vil jobbe med mennesker, men jeg har alltid hatt en kreativ side som jeg ikke får uttrykt gjennom noe annet enn drama og teater. En utdanning innen drama og teater gjorde at jeg kunne forfølge mye av det jeg liker å holde på med og å jobbe med. Fagfeltet er så variert og rommer så mye, som skriving, musikk, scenografi, teknikk og samarbeid. Jeg var nysgjerrig på hva som ville åpne seg for meg hvis jeg tok en master, og det var mye! Jeg fikk både bedre selvtillit og mer kompetanse. Jeg håpet også på forhånd at jeg kunne utvikle mine lederegenskaper, og det ønsket fikk jeg oppfylt. Retningen jeg tok i selve masteroppgavearbeidet og forskningen min, altså å sette opp en teaterforestilling med eldre, gjorde at jeg virkelig fikk utviklet meg som leder, regissør, administrator og mye mer. 

Jeg fikk både bedre selvtillit og mer kompetanse. Jeg håpet også på forhånd at jeg kunne utvikle mine lederegenskaper, og det ønsket fikk jeg oppfylt.

Hvilken kunnskap og erfaring har du fått gjennom arbeidet med masteroppgaven og graden generelt som du har bruk for i jobben din i dag?

I dag har jeg en 100% fast stilling som lektor i drama og teater på en videregående skole. Jeg føler at jeg får brukt alt jeg lærte underveis i masterstudiet, og mer, i jobben min. Som dramalærer kreves det at jeg har teoretisk kompetanse innenfor drama og teaterfeltet, sosial kompetanse, samt gode holdninger og verdier. Jeg jobber pedagogisk med ungdom, som er i en alder der det er viktig å være et godt forbilde. Det krever at jeg har faglig trygghet og stødige sosiale ferdigheter. Det er ingen tvil om at masterstudiet har gitt meg den tryggheten og selvtilliten jeg trenger for å ha denne jobben. Jeg må hele tiden være tilstede og gi alt med elevene. Det er utfordrende, og jeg hadde aldri vært så trygg som jeg er nå uten en mastergrad i bagasjen.  

Under masterarbeidet hadde jeg den bratteste læringskurven jeg har hatt noen gang. Når jeg skulle sette opp seniorteateret måtte jeg fikse alt selv. Jeg måtte gjøre alle avtaler selv og måtte lede det kunsteriske, det administrative og hele produksjonen på egen hånd. Det at jeg fikk alt på plass og kom meg gjennom masterprosjektet på en god måte, ga meg den selvtilliten jeg trengte for å senere gå inn i arbeidslivet og føle at jeg har mye å komme med. Jeg ble bedre til å planlegge og strukturere dager, og det har vært helt avgjørende for å kunne slappe mer av og føle meg mer forberedt i jobben min. I tillegg til å kunne lage gode planer er det viktig å være fleksibel når man jobber med elever, og det lærer du også i løpet av et masterstudium i drama og teater. Det kan alltid skje uventede ting, enten du jobber med eldre eller med skoleelever. Det er viktig å alltid ha en plan, men det kan være vel så viktig å ha nok trygghet til å kaste den planen ut av vinduet noen ganger. Så alt i alt har den teoretiske, praktiske og sosiale kunnskapen jeg fikk på studiet kommet godt med, men også kombinasjonen av alt tilsammen.

 Det å ha en teoretisk forståelse av det man gjør i en kreativ prosess har vært viktig for meg for å se fagfeltet i en større kontekst. I løpet av et masterprosjekt ser man alt man gjør, hvorfor man gjør det og hele prosessen i et større bilde. Man ser også hvordan- og hvorfor man bygger mennesker og samfunnet gjennom prosessen. Det var spennende å gå så dypt inn i et felt som man får muligheten til på master. Det er jo et forskningsprosjekt. Å lære hvordan man faktisk forsker, gjør at man blir mer kritisk til hvordan ting faktisk blir gjort i samfunnet. Så i tillegg til å ta en master i drama og teater føler jeg at jeg i stor grad har studert samfunnet, samfunsstrukturer og mennesket.

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre?

Da jeg var ferdig med masteroppgaven og prosjektet med seniorteateret, fikk jeg med en gang et tilbud om å sette opp enda en forestilling sammen med dem. Jeg fikk også masse nyttige kontakter innenfor fagfeltet som jeg bruker jevnlig i jobben min nå. For meg har masterstudiet vært viktig for å utvikle meg til å bli mer selvstendig og uredd. Som masterstudent ser du også i større grad enn på bachelorstudiet at fagfeltet vårt, og det du selv gjør og skaper, kan være viktig og bety mye for andre. Du blir mer trygg både faglig og personlig, men du må være forberedt på at du ikke får noe gratis. Du må jobbe og stå på underveis, men når du kommer gjennom det, så utvikler det deg veldig.


Siri Thorson

Utdanning:

Master drama/teater, teoretisk variant, ferdig våren 2014.

Tittel på masteroppgave:

Traumer, teater og transformasjon - psykososiale helseeffekter hos palestinsk ungdom etter deltakelse i teaterprosjekt.

Hvorfor valgte du å ta master i drama og teater?

I løpet av bacheloren i drama og teater tok jeg et semester permisjon for å jobbe som frivillig i en flyktningeleir i Libanon i seks måneder. Jeg jobbet spesielt med barn og unge og arrangerte ulike fritidstilbud for dem, og jeg hadde dametrim. Jeg så den umiddelbare gleden det å sette på musikk og danse fritt rundt gav barna og jeg så hvordan damene senket skuldrene og smilte fra øre til øre mens svetten rant i det lille rommet hvor vi gjorde knebøy og tok sit ups. Jeg så hvordan det å få en distanse fra hverdagen, stresset og utfordringene de satt med var positivt. Det siste semesteret mitt på bacheloren tok jeg i Nicaragua hvor jeg studerte flerkulturell pedagogikk og hadde praksis på et barnehjem for barn med vanskelig hjemmesituasjon. Jeg skrev en oppgave om den positive effekten av umiddelbar lek og så dro jeg rett til Palestina hvor jeg bodde og jobbet i en landsby på Vestbredden i tre måneder. Jeg fikk blant annet jobbe på et ungdomssenter og i en barnehage. I barnehagen så jeg hvordan barn allerede i 2-3-årsalderen hadde helt andre reflekser enn barn i Norge. Jeg så hvordan de kvakk til ved høye lyder, jeg så hvordan de hadde vansker for å konsentrere seg. Jeg opplevde hvordan de helt normalt snakket om soldater, geværer og andre erfaringer som ingen barn burde ha. Underveis i oppholdene i Libanon, Nicaragua og i Palestina ble jeg motivert til å virkelig kunne gjøre en større innsats. Jeg ville ikke bare være frivillig i ulike pedagogiske og kunstneriske prosjekter, men ønsket å kunne komme inn som en tryggere fagperson med en tyngre faglig balast. Samtidig ville jeg ha mer kunnskap om hvordan, og på hvilken best mulig måte, disse barna og ungdommene kunne få i alle fall litt av den tryggheten og forutsigbarheten de trenger i hverdagen sin. Derfor dro jeg tilbake til Trondheim og NTNU og begynte på master. Jeg hadde feltarbeid ved et ungdomsteater i Ramallah og skrev masteroppgaven: ”Traumer, teater og transformasjon - psykososiale helseeffekter hos palestinsk ungdom etter deltakelse i teaterprosjekt”.

  Å ha en master gir deg en positiv faglig trygghet som kommer godt med både når det kommer til å selge deg selv inn som jobbsøker og hvis du ønsker å starte opp egne prosjekter.

Hvilken kunnskap og erfaring har du fått gjennom arbeidet med masteroppgaven og graden generelt som du har bruk for i jobben din i dag?

Kunnskapen og erfaringen jeg fikk gjennom studiene i å lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner til riktig tid og innenfor gitte rammer og formål, har lært meg å være strukturert, handlekraftig og å takle stress og press. Denne gjennomføringsevnen bruker jeg i jobb og frivillige verv. Evnene mine innen samarbeid, organisering og tilrettelegging, som er veldig grunnleggende og viktige ting i drama og teater-utdanning, har også kommet godt med jobbene mine. Etter master har jeg jobbet 1,5 år som rådgiver og har utviklet læringsmateriell og gjennomført praktiske workshoper i en musikk- og helseorganisasjon i Sør-Afrika, finansiert av FK Norway (Fredskorpset). Høsten 2016 ga jeg ut boken ‘Frihet på vent. Å leve i en flyktningleir’. Boken er basert på intervjuer med ulike mennesker i flyktningleirer i Libanon. Både kunnskapen og erfaringene med masterarbeidet kom veldig til nytte når det gjaldt å komme i kontakt med folk, under intervjuene og i skriveperioden.

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre?

Ved å ta en master i drama og teater får du mulighet til å gå i dybden og virkelig få forstå det du lærer om som bachelorstudent. Du får veiledning, og ro, til å kunne fordype deg innenfor de retningene, teoriene og praksisene du syns er mest interessante og kan ha lyst til å kunne bruke senere i livet. Som masterstudent blir du god til å samle inn, bearbeide og tolke ulik type informasjon. Det er en viktig kunnskap i alle jobber. I tillegg får du en unik spisskompetanse innen for tematikken, metodene og praksisene du går inn i. Å ha en master gir deg en positiv faglig trygghet som kommer godt med både når det kommer til å selge deg selv inn som jobbsøker og hvis du ønsker å starte opp egne prosjekter. Det gir deg gode venner og kontakter, selvdisiplin og en viktig gjennomførings- og stå-på vilje. Jeg mener også at det er et stort behov for den kompetansen vi har i drama- og teaterfagfeltet når det gjelder å lede folk i en konstruktiv prosess med fokus på framdrift og vekst. Vi som kunst- og kulturarbeidere har en stor mulighet til å tilrettelegge for positiv utvikling av menneskers psykososiale helse. Det blir viktigere og viktigere sånn som verdensbildet ser ut i dag og vi blant annet har den største flyktningeutfordringen siden andre verdenskrig.


Azra Halilovic - utøvende scenekunstner

Foto fra Azra Halilovics forestilling av Arne HaugeUtdanning / uteksaminert år:

Master i Drama og teater, studieretning praktisk master, 2014

Tittel på masteroppgave:

Regissørens rolle i Norsk teater. En studie av ulike regissørroller i norsk samtidsteater

Jobber nå som:

utøvende scenekunstner

Hvorfor valgte du å ta master i drama og teater?

Har tatt master i drama og teater fordi teater har alltid vært mitt interesse området.

Hvilken kunnskap og erfaring har du fått gjennom arbeidet med masteroppgaven og graden generelt som du har bruk for i jobben din i dag?

Jeg har vært observatør i teateret og slik tilegnet meg praktisk kunnskap om hvordan det er å jobbe som regissør. Mine funn i forbindelse med masteroppgaven har vært av stor betydning for min forståelse av en regissørs arbeid.

[Masteren har] tilegnet meg praktisk kunnskap om hvordan det er å jobbe som regissør

Hvorfor vil du anbefale studiet til andre?

Muligheter for å utvikle seg både akademisk, praktisk og på personlig plan.