Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

– Videre studier

Krysspublisert: Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere

NTNU tilbyr videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Studiene holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet, og er praksisnære. Kursene er tilpasset lærere som er i jobb.


KRYSSPUBLISERT til studieprogram "videre studier" - EVU-tilbud

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 


Videre studier - MDID

Doktorgrad i utdanningsvitenskap

Studiet gir grunnlag for videre spesialisering, for eksempel forskerutdanning (doktorgrad) innenfor utdanningsvitenskap. NTNU tilbyr ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap, fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning

Ulike institusjoner kan ha særskilte opptakskrav, og opptak til ph.d.-program blir vurdert av den enkelte institusjonen.


Deling! Ikke rør!!!!Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.