Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning MDID yrkesfag

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3201 Yrkesdidaktisk fordjuping i eit organisasjons- og samfunnsperspektiv 15
DID3202 Yrkesdidaktikk og pedagogikk – praksis og refleksjon 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3203 Teori og design 7.5
  Ekspertar i team (vel ein av tre landsbyar i programmet) 7.5
DID3001 Vitskapsteori og metode 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3002 Akademisk skriving og lesing 15
DID3920 Masteroppgåve i yrkesdidaktikk 15 (av 45)
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3920 Masteroppgåve i yrkesdidaktikk 30 (av 45)

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.