Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning yrkesdidaktikk

– Om studieprogrammet
Seks personer i en togstall. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot deg som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Studiet tar utgangspunkt i fag- eller yrkeskompetansen din og kompetansebehovet i bransjen eller virksomheten.

Masterprogrammet i yrkesdidaktikk gir deg et godt grunnlag for å lede arbeid med kompetanseutvikling og fagutvikling. Studiet kvalifiserer deg for videre spesialisering, for eksempel gjennom forskerutdanning (doktorgrad) på det yrkesdidaktiske feltet. Studiet gir deg også grunnlag for å arbeide med faglig og/eller administrativ ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid.

Studiet retter seg mot deg som arbeider med yrkesrettet læring og utvikling i skole og arbeidsliv, som for eksempel:

  • Yrkesfaglærere, veiledere, skoleledere og andre med ansvar for yrkesopplæring og yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk utvikling i videregående opplæring, yrkesfag.
  • Ledere, veiledere, instruktører, fagarbeidere og andre med ansvar eller interesse for fagopplæring, kompetanseutvikling, fagutvikling og verdiskaping i arbeidslivet.
  • Utdanningskonsulenter, ledere og andre med ansvar eller interesse for fagopplæring, kompetanseutvikling, fagutvikling, og kvalitetssikring i offentlig virksomhet.

Masterprogrammet i yrkesdidaktikk gjør deg i stand til å

  • analysere praksis og se mulighet for endring og utvikling
  • planlegge, gjennomføre, analysere og formidle forsknings- og utviklingsarbeid
  • lede og legge til rette for læringsprosesser
  • gjennomføre studier som angår lærerprofesjon og yrkesutøvelse
  • bidra til utvikling av organisasjonens yrkesfaglige og yrkesdidaktiske virksomhet og bærekraftige fagutvikling