Fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning MDID samf

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3701 Globalt medvit og utdanning for berekraftig utvikling 7.5
DID3702 Demokrati, medborgarskap og menneskerettslæring 7.5
DID3703 Utforskande undervising og samfunnskritisk tenking 7.5
DID3704 Historiemedvit, historiekultur og omgrepsutvikling 7.5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3705 Mangfald, identitet og fellesskap 7.5
  Ekspertar i team 7.5
DID3001 Vitskapsteori og metode 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3002 Akademisk skriving og lesing 15
DID3970 Masteroppgåve i samfunnsfagdidaktikk 15 (av 45)
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
DID3970 Masteroppgåve i samfunnsfagdidaktikk 30 (av 45)

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.