Fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning samfunnsfagdidaktikk

– Om studieprogrammet
Person ser på en pc. Foto.
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Samfunnsfagdidaktikk er refleksjoner over forholdet mellom hva samfunnsfagene i skole, utdanning, kultur og samfunnsliv er og hva de kunne eller burde være. Samfunnsfagdidaktikk handler om å formidle kunnskap om og å lære om samfunnsfag – vårt eget samfunn og andre samfunn, i tidligere tider, nåtid og i framtiden.

Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige spørsmål som melder seg når samfunnsfagenes innsikter blir formidlet eller arbeidet med i skole, høyere utdanning, museer, medier eller i internasjonalt hjelpe- eller solidaritetsarbeid. Du skal bli i stand til å bruke, utvikle og forvalte samfunnsfagene.

Målet med studiet er å gi deg som lærer solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i samfunnsfag. Studiet er også relevant for deg som vil arbeide med å formidle samfunnsfag utenfor skolen.

Master i samfunnsfagdidaktikk vil gi deg dypere innsikt og fagdidaktisk kompetanse knyttet til blant annet:

  • bærekraftig utvikling og globale spørsmål
  • historiebevissthet og historiekultur
  • samfunnskritisk tenkning
  • demokrati og medborgerskap
  • arbeid med konflikter og menneskerettigheter
  • internasjonalisering og det flerkulturelle samfunnet
  • ulike former for mangfold, identitetsdannelse og identitetsutvikling